Vyhledávání Menu

Polesí Nejdek

60345

Pohled na matiční lesy z rozhledny na Tisovském vrchu

Území

61196Polesí Nejdek zajišťuje odbornou správu lesů Náboženské matice a Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nachází lesní pozemky spravované polesím Nejdek (žlutá značka).

Historie

61185Většina lesů polesí Nejdek je v majetku Náboženské matice a Arcibiskupství pražské je spravuje formou pachtu. Náboženská matice je nástupcem zemských majetkových fondů založených císařem Josefem II. v návaznosti na rušení klášterů, sloužících jako jeden ze zdrojů hospodářského zabezpečení římskokatolické církve a jejích řádů. Náboženská matice prodělala poměrně dramatický vývoj v letech 1948-2012 a nyní je subjektem zřizovaným církví (konkrétně Českou biskupskou konferencí). V roce 1908 baron Hermann von Königswarter prodal panství Nejdek za 4 805 000 korun do majetku českého náboženského fondu (později, roce 1950, byly zemské náboženské fondy sloučeny do Náboženské matice). Po roce 1948 byl i tento celek zabrán státem. Proces navracení nejdeckých lesů v rámci majetkového vyrovnání probíhá od roku 2013 a nebyl dosud ukončen.
Druhá část lesů spravovaných polesím Nejdek (rovněž na základě pachtovní smlouvy) patří Kolegiátní kapitule sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Jedná se o soubor lesů na Mirotickém vrchu u Bochova a v okolí nedalekého zámku Javorná. Zámek i lesy pro kapitulu za účelem její majetkové stabilizace koupil v době první pozemkové reformy v roce 1929 arcibiskupský kapitulní komisař Mons. Jan Pauly. Spolu s ostatním církevním majetkem byly tyto lesy konfiskovány komunisty po roce 1948 a navráceny kapitule po roce 2013 (zámek byl navrácen po vleklých sporech a v žalostném stavu v roce 2010).
(Na obrázku dobový snímek - ruční doprava palivového dříví saněmi.)

Charakteristika

Nejdecká část polesí leží v Krušných horách. Středem majetku protéká řeka Rolava (která se v Karlových Varech vlévá do Ohře). Nejvyšším místem je Zaječí vrch s výškou 1009 m n. m. a nejníže položené jsou porosty v okolí Nejdku ve výšce kolem 650 m n. m. Přibližně polovina výměry je chráněna zájmy ochrany přírody a krajiny. Na území se mj. nachází přírodní rezervace Malé jeřábí jezero a Oceán, ochranné pásmo národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště, tři evropsky významné lokality Krušnohorské plató, Vysoká Pec a Rudné a mokřady Ramsarské úmluvy Krušnohorská rašeliniště. Zastoupení smrku je přes 90 % s přimíšeným modřínem a borovicí. Bochovská část patří do geomorfologického celku Slavkovský les a nachází se na Mirotickém vrchu (792 m n. m.) a v okolí Velkého lomnického rybníka. Převládající dřevinou je smrk a dále je zde zastoupena borovice, modřín a buk.

Zajímavosti

61199Turistickou páteří Krušných hor, která prochází od Chebu kolem Nejdku až po Děčín, je krušnohorská magistrála. Doplňuje ji hustá síť místních cyklotras s provozem cyklobusů. Návštěvu lze směřovat také na trasu naučných stezek Vysoká Pec – Rudné, Karlova stezka nebo Nové Hamry (na obrázku Rolava u Nových Hamrů). Nejpřitažlivějším bodem je stará kamenná rozhledna Pajndl na Tisovském vrchu. V zimě je zde udržována síť běžeckých tras. V národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště jsou k vidění pozůstatky úpravny cínové rudy. Na Bochovsku stojí za zmínku přírodní památka Viklan Dominik.

Vize a výzvy

Rozsáhlý komplex matičních lesů nad Nejdkem umožňuje stabilní hospodaření. Úkolem tedy je tento stav udržet a rozvíjet, mj. využíváním přirozené obnovy, důsledným udržováním ekologicky přijatelných stavů zvěře a průběžným usměrňováním turistického zatížení. Bochovská část vyžaduje ještě silnější opatření proti přemnožené zvěři.

Kontakty

61027Sídlo polesí: Nové Hamry 307, 362 21 Nejdek
Vedoucí polesí: Ing. Radomír Böhm (radomir.bohm@apha.cz, 602 157 519, na obrázku)
Hajný lesního úseku Lesík: Jiří Fillo (jiri.fillo@apha.cz, 602 480 426)
Hajný lesního úseku Jelení: Ing. Jiří Křížek (jiri.krizek@apha.cz, 724 524 857)
Hajný lesního úseku Tisová: Ing. Tomáš Třeský (tomas.tresky@apha.cz, 725 954 869)
Hajný lesního úseku Bučina: Ing. Leoš Titl (leoš.titl@apha.cz, 724 524 858)

10. 05. 2016