Vyhledávání Menu

Polesí Praha

60351

Farní les na Velízu

Území

61039Polesí Praha zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského, Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně a farností Beroun, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Neratovice, Nové Strašecí, Nymburk, Pečky, Rakovník, Řevnice, Slaný, Smečno, Stará Boleslav, Unhošť, Zbečno, Zlonice a Žebrák. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nachází lesní pozemky spravované polesím Praha (šedá značka).
Polesí Praha obhospodařuje lesy na území, ve kterém se nevyskytuje historický majetek původních arcibiskupských a kapitulních velkostatků. Jedná se o lokality uvnitř arcidiecéze (potažmo Středočeského kraje), a to zejména v okresech Rakovník, Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín a Kutná Hora; mimo arcidiecézi leží arcibiskupský majetek v Sovínkách. Polesí tedy pečuje o rozptýlené lesy různých výměr (od zanedbatelných parcel po desítky hektarů) ve vlastnictví arcibiskupství, kapitul a především farností. Pro tyto lesy zajišťuje polesí výkon odborného lesního hospodáře a v arcibiskupských a propachtovaných lesích také komplexní lesnickou činnost.

Historie

62238Polesí Praha spravuje velmi pestrý majetek různého historického původu - od středověkých církevních držav přes majetky nabyté v dědictví nebo odkazem po lesy nakoupené v současnosti. Příklad za všechny: Mezi nejstarší majetky patří les na Velízu (viz. výše), nyní farní, který již v 11. století náležel k tehdejšímu benediktinskému klášteru. Velíz byl svědkem raných českých dějin - v 1003 zde byl na lovu zajat nepřátelskými Vršovci přemyslovský kníže Jaromír. Z vděčnosti za záchranu zde nechal postavit kapli sv. Jana Křtitele. Tuto událost připomínka centrální freska v kapli arcibiskupského paláce v Praze (na obrázku).

Charakteristika, zajímavosti, vize a výzvy

Charakteristika, zajímavosti i vize a výzvy polesí Praha mají zásadní společný jmenovatel - rozptýlenost a tím i pestrost co do velikosti, kvality produkce dřeva, ekologické hodnoty i možností obživy pro místní obyvatele. Najdeme zde majetky hospodářsky stabilní, s řadou přírodních zajímavostí (např. jeřáb břek na obrázku) i velmi zanedbané, v nepříznivých půdních a klimatických podmínkách, u obcí pod náporem černých skládek, či naopak velmi odloučené a dopravně nepřístupné apod. U části těchto lesů se nabízí prostor pro pozemkovou směnu.

Kontakty

61031Sídlo polesí: Thákurova 676/3, 160 00, Praha 6
Vedoucí polesí: Bc. Oldřich Konecký (oldrich.konecky@apha.cz, 739 482 011)
Hajný polesí Praha: Ing. Michal Třeštík (michal.trestik@apha.cz, 733 755 613)
Adjunkt polesí: Bc. Zdeněk Rouč (zdenek.rouc@apha.cz, 733 592 280)

(Na tomto místě je vhodné uvést, že v rámci Arcidiecéze pražské existují další vlastníci lesa, kteří obhospodařují les po své ose, nikoli prostřednictvím Lesní správy, resp. u nichž je forma správy lesa dosud v řešení. Jsou to: Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském a farnosti Benátky nad Jizerou, Hrádek, Keblov, Říčany u Prahy, Sedlec-Prčice, Starý Knín, Uhlířské Janovice, Vlašim a Zdislavice.)

10. 05. 2016