Vyhledávání Menu

Polesí Rožmitál

60347

Panorama jižních Brd s dominantou Třemšína

Území

60349Polesí Rožmitál zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského a farností Bohutín, Jince, Mníšek pod Brdy, Pečice, Slivice - Milín, Třebsko a Příbram. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nachází lesní pozemky spravované polesím Rožmitál (oranžová značka).

Historie

61037V minulosti spravoval rožmitálské lesy velkostatek Rožmitál. Původní výměra lesů se blížila 9000 ha. Ve 20. letech minulého století však byla z důvodu budování dělostřelecké střelnice v Brdech část lesů (revíry Nepomuk, Bor a Vranovice) směněna s čs. státem za lesy dnešního polesí Blatno v Krušných horách. Další rozšíření vojenského újezdu za druhé světové války se ještě nepromítlo do majetkových poměrů, ale předznamenalo rozšíření újezdu v poválečném období, kdy se v padesátých letech vojenský újezd rozšířil do revírů Záběhlá, Varta a části revíru Teslíny. Od roku 1948 pak v zde hospodařily státní lesy reprezentované rozmanitými organizačními jednotkami. Od Šumavského dřevoprůmyslu po Lesy České republiky s. p. – Lesní závod Konopiště.
Lesní hospodářství na Rožmitálsku bylo vždy na vysoké úrovni. V minulosti zde pracovali mimo jiné Ing. Gangloff, který rozčlenil místní lesy pomocí staťové soustavy, jež je dodnes patrná, či prof. Korf.  Rožmitálské lesy bývaly v minulosti vzhledem ke kvalitě hospodaření také cílem různých odborných vycházek a exkurzí. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byly zdejší lesy postiženy rozsáhlými sněhovými kalamitami, jež se dodnes projevují v abnormálním zastoupení jednotlivých věkových stupňů. (Na obrázku kříž z bukových větví, který na Třemšín dal na památku svého působení umístit Karel Daniel Gangloff.)

Charakteristika

Z někdejšího rozsáhlého velkostatku se v současnosti do vlastnictví arcibiskupství vrátila zejména východní část jižních nebo také třemšínských Brd. Jde o plochou hornatinu, která je tvořena táhlými hřebeny a rozlehlými mělkými plošinami. Nejvyšším bodem polesí je Třemšín s nadmořskou výškou 827 m n. m. Na území polesí pramení dva lokálně významné vodní toky – Skalice a Lomnice. Klimaticky patří zdejší lesy do chladné oblasti. Vzhledem k utváření reliéfu krajiny a častému výskytu vodou ovlivněných půd zde dochází k inverzi lesních vegetačních stupňů. V důsledku již zmíněných kalamit jsou na zhruba dvou třetinách plochy lesní porosty mladší 50 let. V dřevinné skladbě má dominantní zastoupení smrk s velkým odstupem následovaný bukem. Z hlediska ochrany přírody je polesí Rožmitál součástí nové chráněné krajinné oblasti Brdy, jsou zde také dříve vyhlášené přírodní rezervace Getsemanka a Na skalách, přírodní památky Hřebenec a Třemešný vrch a další cenné lokality; zájem ochrany přírody je vizitkou dlouholeté dobré práce lesníků.

Zajímavosti

60350Jižní Brdy jsou atraktivním cílem pěších turistů, cyklistů i běžkařů. Turisticky nejexponovanějším místem polesí je bezesporu vrch Třemšín, v jehož okolí je umístěno několik drobných staveb připomínajících historii zdejšího kraje – Třemšínská kaple, kaplička Proměnění Páně (na obrázku), Gangloffův kříž, bývalá hradní studna či partyzánský bunkr.  Na křižovatkách lesních cest mohou návštěvníci lesa vidět dochované lovecké chaty, jež jsou připomínkou boje lesního personálu s pytláky. V neposlední řadě stojí za zmínku jeden z posledních hraničních stromů v Čechách, památný strom, Teslínský buk. Jedná se původně o dva, nyní srostlé stromy, rostoucí na pomezí Středočeského a Plzeňského kraje u osady Teslíny. Dříve tato hranice od sebe dělila rožmitálské a spálenopoříčské panství.

Vize a výzvy

Cílem polesí Rožmitál - podobně jako jinde - je celkové zlepšení zdravotního stavu lesa. S využitím přírodních procesů chceme dosáhnout druhově a strukturálně přírodě blízkých a vysoce produktivních lesů. K dosažení tohoto cíle je nutné snížit stavy zvěře na únosnou míru. Při obhospodařování lesa se chceme zaměřit na obnovu a údržbu lesní infrastruktury. Důležitá je pro nás trvalost a vyváženost produkce dříví, ale také bezpečnost a lesní estetika pro návštěvníka lesa.

Kontakty

60344Sídlo polesí: Hutě 68, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Vedoucí polesí: Ing. Josef Hrdina (josef.hrdina@apha.cz, 731 429 600, na obrázku)
Technik polesí Rožmitál: Bc. Vojtěch Blažek (vojtech.blazek@apha.cz, 735 762 059)
Hajný lesního úseku Teslíny: Ing. Ladislav Jopek (ladislav.jopek@apha.cz, 731 198 721)
Hajný lesního úseku Roželov: Martin Slavík (martin.slavik@apha.cz, 733 592 281)
Hajný lesního úseku Hutě: Vrba Zdeněk (zdenek.vrba@apha.cz, 731 611 841)

 

10. 05. 2016