Vyhledávání Menu

Politická interpretace výmaleb bělohorského kostela

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – „Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“ proběhne 17. září 2014 od 19.30 hodin v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře přednáška Marie Nechvátalové, která se bude věnovat výmalbě bělohorského kostela.

Na počátku 18. století byl na památném místě českých dějin vybudován na křížovém půdorysu kostel se třemi drobnými kupolemi zasvěcený Panně Marii Vítězné. Roku 1718 vymaloval významný český barokní umělec Václav Vavřinec Reiner jižní kapli bělohorského chrámu, zatímco hlavní kopule, stejně jako klenba severní kaple zely prázdnotou až do roku 1728, kdy se jejich výzdoby ujali bavorští umělci Cosmas Damian Asam a Johann Adam Schöpf.

Dvacátá léta 18. století se vyznačovala vzrůstajícím politickým napětím mezi vládnoucími Habsburky a po trůnu prahnoucími bavorskými Wittelsbachy. C. D. Asam bývá tradičně představován jako autor výtvarného řešení mnohých sakrálních prostor, přičemž je poněkud opomenuta jeho činnost ve službách bavorských kurfiřtů. Také osobnost jeho krajana J. A. Schöpfa charakterizuje silný bavorský patriotismus. A tak se pod jejich štětci mění fresky bělohorské svatyně v politický manifest. Cílem přednášky je především představit novou interpretaci Asamovské výmalby a poukázat na její aktualitu v dobovém kontextu. Více na http://ctu-uk.cz. (ctu-uk.cz)

Aleš Pištora 12. 09. 2014