Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Polský prezident udělil prof. Halíkovi státní vyznamenání

Tomáš Halík udržoval kontakty s polskými katolickými intelektuály, disidenty a představiteli církve před rokem 1989, v roce 1990 připravoval první návštěvu papeže do Československa a poté byl  Janem Pavlem II. jmenován konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími. V letech 1991-2011 prof. Halík v Polsku publikoval jedenáct knih a množství časopiseckých článků a rozhovorů, často přednášel na odborných konferencích a univerzitách (včetně Hnězdenského sjezdu, Gdaňského Areopagu, Kongresu křesťanské kultury v Lublinu, Dnů Jozefa Tischnera na Jagelonské univerzitě v Krakově apod.) a je zván polskými biskupy přednášet a vést duchovní cvičení pro kněze a studenty bohosloví. V roce 2007 obdržel ve Varšavě cenu polských knihkupců Fénix za nejlepší knihu zahraničního autora a v roce 2011 ve varšavské synagoze čestný titul Člověk smíření za zásluhy o křesťansko-židovský dialog.

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. (1948) přednáší filozofii a sociologii náboženství na Univerzitě Karlově, od roku 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a působí jako farář pražské Akademické farnosti. V těžkých dobách patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a Papež Benedikt XVI. čestným prelátem Jeho svatosti. Svými četnými publikacemi a přednáškami doma i zahraničí oslovuje nejen křesťany, ale také ty, kteří své životní směřování teprve hledají. Tomáš Halík je členem mnoha odborných společností a nositelem řady významných ocenění doma i v cizině. (Aleš Pištora)

05. 03. 2012