Vyhledávání Menu

Poslední červen připomene Arnošta z Pardubic

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v pondělí 30. června 2014 sloužit od 18.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích rekviem za svého předchůdce Arnošta z Pardubic. Od jeho smrti v ten den uplyne 650 let.

Hlavní část vzpomínkové akce se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje a na prostranství u nedaleké zvonice. Život a význam této osobnosti českých dějin nejprve přiblíží historik František Šebek při přednášce, která začíná v 17.00 hodin. Následovat bude od 18.00 hodin zádušní mše svatá celebrovaná pražským arcibiskupem kardinálem Dukou. Z kostela se pak vzpomínkový akt přesune k sousední zvonici. Život prvního pražského arcibiskupa připomene od 19.30 hodin komponovaný pořad souboru Východočeského divadla, které zároveň předá zvon Thálie a schody ke zvonici, na jejichž pořízení divadlo vybralo v minulých letech peníze ve veřejné sbírce.  Poctu Arnoštovi z Pardubic vzdá svým vystoupením i Vysokoškolský umělecký soubor.

Arnošt z Pardubic (narozen 25. března 1297) byl posledním pražským biskupem (1343–1344) a zároveň prvním arcibiskupem a metropolitou českým (1344–1364). Byl mužem evropského rozhledu a ihned po svém návratu ze studií v Boloni a Padově se stal spolupracovníkem Karla IV. V roce 1339 přijal Arnošt kněžské svěcení a jako důvěrný kralevicův rádce se stal členem kapituly u svatého Víta. Počátkem roku 1343, po smrti Jana z Dražic, byl papežem Klimentem VI. jmenován novým biskupem. Zanedlouho nato pověřuje Karel Arnošta poselstvím k papeži ohledně zřízení arcibiskupství. Po ročním biskupském působení současně s povýšením pražského stolce na metropolitní byl 30. dubna 1344 jmenován arcibiskupem.

Sotva lze najít významnější listinu Karla IV., na niž by jako svědek nepřipojoval svůj podpis a pečeť pražský arcibiskup. Často je obtížné rozhodnout, kdo z obou mužů byl otcem velkých myšlenek, které společně realizovali, např. myšlenky pražské univerzity. Arnošt z Pardubic zemřel roku 1364 v Roudnici a pohřben byl v Kladsku ve farním kostele sv. Jana. Více na www.farnost-pardubice.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 01. 07. 2014