Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Postní almužna pomůže lidem v nouzi

Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Almužna má být provázena modlitbou a postem, tedy ne naopak. Letos se tato akce uskuteční v době od 22. února do 6. dubna 2012. Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Sběr schránek proběhne až o 2. neděli velikonoční (15. dubna 2012).

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Pro celé území ČR bylo letos vytištěno celkem 65 000 papírových pokladniček a rozesláno do všech římskokatolických diecézí. Sbírky se loni poprvé zúčastnila také Řeckokatolcká charita. Sběr postních schránek od věřících se bude konat dle pokynů místního duchovního správce.

Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Více na www.postnialmuzna.cz. (www.postnialmuzna.cz)

 

27. 02. 2012