Vyhledávání Menu

Postní duchovní obnova pro ženy

Setkání se uskuteční 21. března 2015 od 9:00 do 16:00 ve farním klubu u Panny Marie Sněžné (Jungmanovo náměstí, Praha 1, vchod z Františkánské zahrady).

40690Duchovním průvodcem při této obnově bude otec kardinál Miloslav Vlk a v průběhu dne se budou střídat promluvy a ztišení a závěrem celé obnovy se stane odpolední mše svatá.

Na duchoví obnovu se prosím přihlašujte prostřednictvím emailu ukz@volny.cz a to nejpozději do neděle 15. března 2015. Pro přihlášené je možné zajistit oběd v refektáři kláštera, ale pokud se nebudete chtít zúčastnit společného oběda, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení.

(DLJ)Jan Dlabač 24. 02. 2015