Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Postní hudební zamyšlení v kostele sv. Karla Boromejského

Během večera zazní zpěv sboru sester boromejek Ad laudem Domini. Vstupné je dobrovolné a bude využito na vybavení a provoz nového Oddělení paliativní péče v nemocnici pod Petřínem.

Po ukončení rekonstrukce prostor projekt budování paliativního centra v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského pokračuje doplňováním technického vybavení oddělení, především vybavením asistované lázně elektricky polohovatelnou vanou, zvedákem, sprchovacím lůžkem, přístrojovým vybavením oddělení a podobně. Realizace tohoto projektu paliativního centra od zformování původního nápadu až k dokončení rekonstrukce trvala několik let a podílelo se na ní velké množství lidí nejrůznějších profesí.

Paliativní medicína se cíleně zaměřuje na péči o nemocné s pokročilým nevyléčitelným onemocněním, jejichž kvalita života je ohrožována obtížně zvladatelnými symptomy choroby. Celá filozofie paliativní medicíny je postavena na přesvědčení, že ačkoliv nejsme schopni pacienta vyléčit, přesto můžeme zásadním způsobem zmírnit jeho utrpení, pokud se péče o něho nezřekneme. Kromě využití dostupných léčebných postupů a výkonů, běžných i v jiných lékařských oborech, je podstatnou součástí paliativní péče vytvoření přátelského prostředí, které pacienta všestranně podporuje, pomáhá mu vyrovnávat se se zkušeností ohrožení života, bezmocnosti, strachu, snaží se posilovat jeho důležité sociální vazby a podobně. (www.nmskb.cz)

13. 03. 2012