Vyhledávání Menu

Postní promluva

Předvelikonočního setkání Akademie nejen pro seniory ve středu 23. března od 9.30 v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6) doprovodí P. Jeroným Ertelt O.Carm. se svou Postní promluvou.

 

Akademie nejen pro seniory

 

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.

 

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci

od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku

(kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

 

Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.

Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.

Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.

 

 

10. 2. 2016           Arcibiskupský seminář – provede nás

                                      P. Jan Kotas

 

24. 2. 2016           Mgr. Ing. Martin Opatrný

                                      Církev zaměstnavatel / zaměstnanec církve

 

  9. 3. 2016          P. Vít Uher

                                      Postní duchovní obnova (9.30–12.30)

 

23. 3. 2016          P. Jeroným Ertelt O.Carm.

                                      Postní promluva

 

17. 03. 2016