Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Postní varhanní koncert

Na programu jsou skladby G. Frescobaldiho, P. A. Essendorffera, D. Zipoliho, R. Rejška, J. Zacha a dalších. Vstup do areálu bude možný od 17:45 do 18:00 hodin. Poté bude (v průběhu koncertu) hlavní vchod z bezpečnostních důvodů uzavřen. Vstup na koncert je volný.

Konzervatoř v Českých Budějovicích byla založena v roce 1990 a spolu s jejím založením vzniklo i oddělení Chrámové hudby, jehož cílem bylo vzdělat církevní varhaníky a ředitele kůrů. To bylo i hlavním cílem jeho prvního vedoucího, českobudějovického dómského varhaníka Karla Fráni. Po neúspěšné snaze o navázání spolupráce s Biskupstvím českobudějovickým a tlaku ze strany Ministerstva školství sice byl název oddělení změněn na „Oddělení varhanní“, přesto však důležité předměty, jako například liturgika, gregoriánský chorál atd. jsou vyučovány v potřebném rozsahu dále. Českobudějovická konzervatoř tak poskytuje i v současnosti potřebný rozhled a vzdělání budoucím chrámovým varhaníkům. (ap)

09. 03. 2010