Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Postsekulární umění ?

U příležitosti vydání mezinárodního ekumenického časopisu Kunst und Kirche 1/2013, které je celé věnované tematice současného umění, spirituality a náboženství v Čechách a na Moravě, se uskuteční debatní setkání s výjimečnými hosty: pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP, rakouským historikem umění, redaktorem Kunst und Kirche a duchovním v jedné osobě Aloisem Kölblem, jedním z nejzajímavějších současných českých malířů Jaromírem Novotným a přední osobností naší architektonické scény Josefem Pleskotem. Zárukou nečekaných úhlů pohledu, překvapivých setkání různých světů je i moderátorka večera prof. Milena Bartlová, která je přední odbornicí na středověké umění. Prof. Bartlová se ale zajímá paralelně i o umění zcela současné, jeho politickou, společenskou roli a objevuje pozapomenuté souvislosti dneška a zdánlivě překonané minulosti.

Kunst und Kirche 1/2013 (Springer – Wien – New York) nese podtitul Postsäkular: Zum Beispiel Tschechien / Postsekulární: například Česko. Redaktoři čísla Alois Kölbl z rakouského Štýrského Hradce a Norbert Schmidt z Prahy si kladou otázku, jak vypadá vztah současného umění a spirituality, náboženství a církve v postkomunistické zemi, která je považována za jednu z nejvíce sekularizovaných na světě. Jako metodu si zvolili sérii aktuálních sond, převažují proto rozhovory a výběrové představení zajímavých událostí, staveb a osobností, spíše než obsáhlé bilanční texty, stranou zůstala záměrně většina toho, co by se dalo zařadit do kategorie průměrného „církevního umění“. A možná právě proto působí předložený celek živým, bezprostředním dojmem a podněcuje další otázky a vlastní přemýšlení.

Snad by se dalo souhrnně konstatovat, že v České republice vyrůstá nová generace, která se nezatíženě (a to ať už kriticky, ironicky, plaše, ale snad někdy i zaujatě, nebo dokonce s existenciální naléhavostí) opět obrací k náboženským tématům. Co to všechno přináší, dnes můžeme jen odhadovat. Možná se, jak alespoň naznačuje obálka s fotografií radostného oblaku z pestrobarevných balonků od korejského umělce Choi Jeonghwy, který byl instalován v bývalém jezuitském kostele u Nejsv. Salvátora v Praze, staré antagonismy a zranění odlehčují, a právě tak se otevírají i zcela nové perspektivy.

České číslo Kunst und Kirche vzniklo ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v Praze. Debatní večer s prezentací časopisu Kunst und Kirche je pořádán ve spolupráci platformy Dominikánská 8, Centra teologie a umění a měsíčníku Art&Antiques. Více na http://ctu-uk.cz. (Norbert Schmidt)

16. 05. 2013