Vyhledávání Menu

Postup rekonstrukce na Svaté Hoře

 

48583

 

Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá.

V basilice probíhají práce na nových žulových podlahách, výmalbách a dokončování povrchů.

Ve dvoře ambitů probíhají práce na novém štětovém dláždění, lešení podél vnitřních fasád a oprava fasád, oprava a překládka šindele vnitřních částí střech.

V budově proboštství jsou stále prováděny technické instalace. V části 2.NP a části 1.NP jsou hotové štuky a částečně se maluje. V 1.PP a 2.PP jsou dokončovány rozvody VZT v podlaze.

Na náměstí je dokončena nová betonová opěrná zeď, nyní již z většiny překryta nově skládaným kyklopským zdivem.  Za opěrkami jsou již nové hutněné zásypy. Základ pro morový sloup dokončen, osazeny všechny stupně.

Na Svatohorském schodišti stále probíhá výmalba. Současně jsou vyměňovány části střešní krytiny, která je místy významně degradována.

Požární vodovod položen a částečně se začíná zasypávat.


15. října 2015

Foto: TDI

Fotogalerie k postupu rekonstrukce na Svaté HořePředchozí zprávy o rekonstrukci na Svaté Hoře jsou dostupné v novinkách stavebního odboru.

 

48577

Anna Pincová 16. 10. 2015