Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pouť do Lurd

Suverénní řád maltézských rytířů a jeho pomocné organizace z celého světa konají tradičně počátkem května pouť do Lurd. Pro všechny, zvláště pro nemocné, je pouť nevšedním prožitkem. Letošní pouť bude výjimečně slavnostní, protože je 150. výročí prvního zjevení Panny Marie svaté Bernadettě.

Naše velkopřevorství spolu s Maltézskou pomocí, o. p.s. chystá poutní výpravu ve dnech 1. až 5. května 2008. Podobně jako loňského roku Vás chceme opět srdečně na tuto pouť pozvat. Výhodou této pouti je, že se tým zdravotníků a dobrovolníků dokáže postarat i o zdravotně postižené.

Doprava z Prahy do Lurd a zpět bude zajištěna letecky. Základní průměrné náklady na jednu osobu jsou v současnosti kalkulovány nejvýše na cca 14.000,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování v kvalitním tříhvězdičkovém hotelu, kompletní stravování po celou dobu cesty a pobytu, kromě zdravotního pojištění. Pro nemocné a sociálně slabé, a také pro dobrovolníky, kteří celou dobu pobytu pečují o tyto nemocné, se snažíme získat finanční zdroje od dárců, sponzorů a tím jim učinit cenu pouti dostupnější.

Při úspěšném zajištění příspěvků od dárců a sponzorů pro potřeby nemocných bude dosaženo výrazně nižší konečné ceny (počítáme 8-10 tisíc). Vítáni jsou i poutníci bez zdravotního postižení, kteří mohou prokázat křesťanskou lásku osobní pomocí potřebným, případně finančním příspěvkem.

Pokud se najdou dobrodinci ve Vašem okolí, mohou podpořit na pouti kohokoliv. Finanční příspěvky na tuto pouť lze  poukázat na účet u ČSOB č. 780 780 780/0300.

Za každý příspěvek děkujeme a s vděčností na Vás vzpomeneme v modlitbě!

Kontaktní adresa pro přihlášení se na pouť:

Maltézská pomoc, o.p.s.

Centrální kancelář - Romana Josífková

Lázeňská 2

118 00 Praha 1 - Malá Strana

tel. 257 534 935

http://maltezska-pomoc.cz/web/

 

Vhodné je použít elektronickou komunikaci: maltezskapomoc@maltezskapomoc.cz  a současně: strof@nmskb.cz

Ty, kteří se rozhodnou pro pouť, prosíme o nahlášení co nejdříve, nejlépe do poloviny února, a to: uvedením jména a příjmení, bydliště, data narození (rodného čísla), čísla pasu, atp. Nemocní obdrží zvláštní dotazník, který vyplněný vrací obratem zpět (lze jej použít i k přihlášení se jako Poutník, který nevyžaduje speciální péči, a toto jasně vyznačit, např. v záhlaví slovem „poutník!“).

 

MUDr. Jaroslav Štrof, pro-špitálník velkopřevorství, koordinátor pouti

Frá Karel Paar, velkopřevor

18. 01. 2008