Vyhledávání Menu

Pouť do Říma

Naše putování z Čech jsme počali v neděli dopoledne. Ve večerních hodinách jsme dorazili do Verony, kde jsme přespali. V pondělí jsme se přesunuli do Bolseny, místa eucharistického zázraku (kapky krve Pána Ježíše) a hrobu sv. Kristýny (jež byl vykraden). Po mši sv. jsme se přes kopec dostali do Orvieta. V tamní katedrále se uchovává korporál potřísněn Kristovou krví. Po krátké prohlídce města jsme nasedali do aut a dojeli do věčného města Říma.

V Římě nás čekalo sedm poutních bazilik (Lateránská bazilika, bazilika sv. Petra, bazilika sv. Pavla za hradbami, bazilika Panny Marie sněžné, bazilika sv. Kříže, bazilika sv. Vavřince a bazilika sv. Šebestiána) v některých jsme měli i tu čest slavit mši sv. Mimo poutních bazilik jsme navštívili i jiná místa spjatá s křesťanstvím a naším národem. Jedním z krásných okamžiků bylo naše setkání se Svatým otcem na generální audienci, kdy nás osobně pozdravil.

Ubytováni jsme byli v Nepomucenu, koleji českých a moravských bohoslovců a kněží studujících v Římě. Mohli jsme se s nimi nejen seznámit, ale také zahrát fotbal, který jsme jako v předchozích letech opět prohráli (podle mého názoru to je špatným povrchem hrací plochy).

Vydali jsme se na jih a navštívili jsme známý benediktýnský klášter Montecassino, kde jsme měli možnost být účastni na nešporách. Abychom se využili toho, že jsme byli v zemi přímořské, jeli jsme k moři do Ostie nedaleko Říma. Bohužel po našem příjezdu již byla tma, a tak vzhledem k teplotě do vody vlezli jen tři odvážní.

Po celý týden našeho putování jsme měli možnost hovorů s knězem, ale hlavně na to, za čím se na poutě jezdí, na nikým nerušený čas na modlitbu, modlitbu za rodiny, za národ a za povolání.

Václav Šustr

 

 

 

27. 09. 2013