Vyhledávání Menu

Pouť k Panně Marii do Staré Boleslavi


Římskokatolická farnost Stará Boleslav, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána a Matice staroboleslavská pořádají v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi již tradičně poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní poutní mše svatá, kterou bude sloužit Mons. Aleš Opatrný, se koná v sobotu 15. srpna 2015 od 10.00 hodin.


45275


Po staletí přicházejí na slavnost Nanebevzetí Panny Marie poutníci do Staré Boleslavi, aby uctili Palladium země české. Letošní oslavy začínají 14. srpna vigilií slavnosti Nanebevzetí Panny Marie od 18.00 hodin. Po hlavní poutní mši svaté následujícího dne proběhne od 12.00 hodin modlitba Anděl Páně. Odpoledne od 14.00 hodin zazní přednáška P. Josefa Hurta na téma „Mariánský rozměr internetu“. Sobotní oslavy ukončí od 16.00 hodin poutní mše svatá s hudbou KrisKrosKvintetu, kterou bude sloužit brandýský farář P. Jan Houkal.

V neděli 15. srpna se od 9.00 hodin koná modlitba růžence s meditacemi. V 10.00 hodin začíná poutní mše svatá s hudebním doprovodem chrámového sboru Václav. Sloužit ji bude farář a sídelní kanovník P. Michal Procházka. Od 12.00 zazní modlitba Anděl Páně a ve 14.00 hodin se koná koncert Českého žesťového collegia a varhaníka Josefa Prokopa. Odpoledne slavnost Nanebevzetí Panny Marie zakončí poutní mše svatá sloužená P. Ludvíkem Pfeiferem od 16.00 hodin.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je považována za nejdůležitější ze tří mariánských slavností liturgického roku. Vyjadřuje vzetí Boží Matky do nebeské slávy s tělem a duší, které má být příslibem budoucí účasti křesťana na slávě Vykupitele. Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus.

Palladium země české je malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem, reprodukující ikonografický typ Svatovítské madony. Je uchováván v pokladnici kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi a v roce 2009 si pražská arcidiecéze připomněla 400 let od prohlášení tohoto staroboleslavského mariánského obrazu za záštitu (palladium) českých zemí. Stalo se tak roku 1609 po vydání Rudolfova majestátu, kdy čeští katolíci putovali ve velkém průvodu z Prahy do Staré Boleslavi prosit o záchranu katolické víry. Více na www.staraboleslav.com. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 10. 08. 2015