Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pouť k Panně Marii Růžencové

Tak jako každou první neděli v říjnu vydají se i letos tisíce poutníků k mariánskému obrazu, kopii Černé Matky Boží Čenstochové, který je uchováván v dominikánském klášteře v Uherském Brodě. Slavnost začíná v sobotu v 16.00 hodin mší svatou v klášterním kostele a v 18.30 hodin pokračuje světelným průvodem z farního kostela do kláštera, kde bude mši svatou od 19.00 hodin celebrovat Mons. Vojtěch Šíma. V neděli růžencová pouť pokračuje a v 10.30 hodin vyvrcholí slavnostní mší svatou celebrovanou pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.

Dávná pověst o založení Uherského Brodu mluví o zemance z Velenova, která prosila Pannu Marii, aby se nad ní smilovala a dala jí syna. Byla vyslyšena a na přání Panny Marie, která se jí zjevila ve snu, dala postavit kapličku na místě označeném kvetoucí růží na sněhu. Lidé ke kapličce přicházeli se svými prosbami. Sám uherský král Ondřej I. - také prosebník - nechal zde prý místo kapličky postavit kostel a do něj umístit obraz Panny Marie, dar byzantského císaře, namalovaný prý evangelistou Lukášem.

Předchůdcem dnešního barokního kostela byl gotický kostelík s dvěma věžemi připomínaný již koncem 13. století. Nynější barokní dominikánský kostel byl vybudován v letech 1636-1670 za přispění hraběnky Eleonory z Kauniců, vysvěcen v roce 1742. Největší ozdobou chrámu je obraz Černé Madony, který je kopií původního obrazu pořízeného na přelomu 17. a 18. století. Podle živé legendy byl brodský obraz uloupen za nejasných okolností na začátku 14. století (pravděpodobně za vpádu Matúša Čáka Trenčianského) a dostal se z Uherského Brodu do Čenstochové v Polsku. Jako rok založení dominikánského kláštera je uváděno datum 1262 a je spojován se jménem prvního převora Melchiora.

První říjnovou neděli se tu koná tradiční růžencová pouť. Město se promění v moře nejpestřejších květů na krojích poutníků z Moravského Slovácka. Město si právem zasloužilo název "město Královny sv. růžence". V roce 1997 papež Jan Pavel II posvětil v Římě korunky pro milostný obraz a následující den vydal bulu, kterou získal poutní mariánský kostel v Uherském Brodě výsadu odpustků pro poutníky, kteří navštíví chrám na 1. květnovou neděli. (http://ado.cz, www.farnost.katolik.cz, Aleš Pištora)

29. 09. 2011