Vyhledávání Menu

Pouť k Panně Marii Sedmibolestné do Lysolaj


V neděli 18. září 2016 se od 16.00 hodin bude jako každoročně slavit poutní mše svatá u kapličky Panny Marie Bolestné v Lysolajích. Lidé společně vyrazí ve 14.00 hodin od kostela sv. Matěje v Dejvicích přes Šárecké údolí. Po mši svaté vystoupí v 17.00 hodin divadlo Koňmo.


68865

Foto: ŠJů / Wikimedia Commons


Oblíbené poutní místo se zajímavým vyobrazením Panny Marie se nachází na samém okraji Prahy uprostřed nádherné přírody. Kaplička, pod níž vyvěrá pramen, zde stojí od roku 1863. Poutní tradice tohoto místa je spojena také s kardinálem Josefem Beranem, který sem pravidelně chodíval v době, kdy byl rektorem kněžského semináře.

V letošním roce provedl akad. sochař Milan Vácha významné stavební úpravy celého prostranství před kapličkou a u pramene. Kardinál Dominik DukaOP přijal pozvání, aby při této příležitosti nově upravené poutní místo požehnal. Po liturgickém slavení bude následovat kulturní program. Divadlo Koňmo vystoupí s pohádkou Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce. (S. Marie Pitterová OP)

Aleš Pištora 15. 09. 2016