Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pouť ke cti sv. Zdislavy

Program pouti v Jablonném začíná v 7.00 hodin mší svatou, kterou celebruje P. Jan Rajlich OP. Od 9.00 hodin m slouží mši svatou Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a v 11.00 hodin Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Během mše zazní Korunovační mše W. A. Mozarta, diriguje Miloš Bok.

Ve 14.00 hodin mši svatou dominikánské rodiny slaví P. Benedikt Mohelník OP  (poděkování za 65 let existence sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy; po mši svaté program, který připravily sestry ze sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy). Od 15.30 hodin Litanie ke sv. Zdislavě a požehnání. Na zámku Lemberk bude po celý den otevřena Zdislavina světnička a vyhlídková věž.

Svatá Zdislava (narozena někdy po roce 1220; zemřela na hradě Lemberku roku 1252) byla českou šlechtičnou. V Jablonném nechala postavit špitál a spolu se svým manželem Havlem chrám svatého Vavřince s klášterem pro dominikány. Tento řád s apoštolským zaměřením si tak oblíbila, že do něj vstoupila jako laická spolupracovnice. Kostel a klášter pro dominikány postavila rovněž v Turnově. Její příklad povzbuzoval jiné k následování. Pochována byla v kostele sv. Vavřince v Jablonném.

Ke svaté Zdislavě, patronce rodin, ochránkyni manželství a pomocnici nemocných, přicházejí poutníci každoročně, aby si ji prosili o přímluvu - za své uzdravení i uzdravení svých blízkých, za ochranu svých rodin – či poděkovali za pomoc.

V roce 1907 byla Zdislava z Lemberka prohlášena za blahoslavenou, roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou.  Dne 24. října 2000 ji papež Jan Pavel II. prohlásil za hlavní patronku litoměřické diecéze. Od jara 2002 je dle ustanovení krajského zastupitelstva patronkou Libereckého kraje. (www.dltm.cz)

24. 05. 2011