Vyhledávání Menu

Pouť ke hrobu Arnošta z Pardubic

Pražská arcidiecéze pořádá pouť do Kladska ke hrobu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Průvodcem na této pouti, která se koná v pondělí 3. listopadu 2014, bude současný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Sraz účastníků pouti je v 7.00 hodin na Černém Mostě. Od 11.00 hodin se v Kladsku koná slavnostní mše sv. k výročí 650 let úmrtí Arnošta z Pardubic. Celebruje ji kardinál Dominik Duka a kázat bude Bp. Ignacy Dec, biskup Swidnický. Kardinál Duka bude při této příležitosti vyznamenán za významnou spolupráci a podporu mezinárodního porozuměni a dialogu v duchu sjednocování národů „Buďme rodinou“.

Ve 13.00 hodin začíná pro poutníky přednáška o historii města v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Poté následuje pouť podzemními chodbami na přátelské setkání v Centru křesťanské kultury a společný oběd Agápe v Centru křesťanské kultury v kostele Povýšení Svatého Kříže v ulici Jana Pavla II.

Poutníci společně navštíví také poutní místo baziliky Matky Boži Královny Rodin. Tam bude pražská arcidiecéze svěřena Panně Marii Královně Rodin. Předpokládaný návrat do Prahy je ve 22.00 hodin. Cena za výše uvedenou pouť činí 250,- Kč za osobu. Cena zahrnuje dopravu autobusem, oběd, všechny vstupy a přednášky. Snídaně a večeře je vlastní režii poutníků. Přihlášky je třeba zaslat do 26. října 2014 na e-mail info@milansvoboda.eu. Více na www.farnostkyje.cz.

Kladsko je dnes polské okresní město, ležící na jihu Dolnoslezského vojvodství, je správním centrem současného okresu Kladsko, historického Kladského hrabství. Město leží uprostřed Kladské kotliny na Kladské Nise. Žije v něm asi 28 000 obyvatel. První písemná zmínka o městě pochází od českého kronikáře Kosmy, který jej ve své kronice nazývá castellum Kladsko a uvádí, že v roce 981 byl jeho majitelem Slavník, otec svatého Vojtěcha. V Kladsku prožil své dětství pozdější první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který je zde i pochován. (Edward Walczyk, Aleš Pištora)

PODROBNÝ PROGRAM

Aleš Pištora 14. 10. 2014