Vyhledávání Menu

Pouť ke hrobu sv. Prokopa


Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském a Apoštolský exarchát řeckokatolické církve pořádají v neděli dne 28. června 2015 v kapitulním chrámu na Pražském hradě oslavy svátku sv. Prokopa. Bohoslužby doprovodí zpěvem sbor řeckokatolického chrámu Nejsvětější Trojice. Po liturgii následuje uctění ostatků sv. Prokopa.


43411


V neděli 28. června v 15.00 hodin začíná „moleben“ ke cti zemských patronů sv. Cyrila a Metoděje a sv. Prokopa. Moleben označuje krátkou společnou bohoslužbu prosebného nebo děkovného charakteru, jež se modlitbou obrací k Bohu, Bohorodičce nebo svatým. V 15.30 hodin následuje archijerejská liturgie. Hlavním celebrantem bude apoštolský exarcha biskup Ladislav Hučko. V sobotu 4. července bude mši svatou od 18.00 hodin sloužit prof. Petr Piťha, probošt kapituly Všech svatých na Hradě Pražském. Bohoslužbě předcházejí nešpory, které začínají v 17.30 hodin.

Ostatky sv. Prokopa se nacházejí právě v kostele Všech svatých na Pražském hradě, kam byly roku 1588 přeneseny ze Sázavského kláštera. Původní hrob sv. Prokopa v sázavském klášteře byl poutním místem až do roku 1421, kdy husité klášter i kostel vypálili. Ze zpustlého chrámu byly ostatky sv. Prokopa přeneseny do Prahy. Poustevník a opat Prokop byl ctěn již za svého života, za patrona české země jej považoval již král Přemysl Otakar I. Za svatého jej slavnostně z rozhodnutí papeže Innocenta III. prohlásil na Sázavě 4. července 1204 papežský legát kardinál Quido Parareschi.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském byla založena 8. ledna 1339 českým králem a římským císařem Karlem IV. V souladu s tradicí a určením kapituly, která byla koncipována pro mistry univerzity, jsou její kanovníci spjati s akademickou půdou.

Aleš Pištora 26. 06. 2015