Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pouť ke sv. Bartoloměji v Praze

Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka z Assisi byla založena v Praze v lednu 1856. Už v roce 1853 se pevně rozhodly založit spolek pro ošetřování nemocných, jehož zvláštním účelem bylo vyhledávat a ošetřovat všechny opuštěné a zanedbané nemocné bez rozdílu náboženství, národnosti, jen z lásky k Bohu bez nároků na odměnu. Též vyhledávaly opuštěné a umírající a staraly se o jejich pohřbení. Sestry oblékly řeholní šat – černý hábit s šedým límcem a šedým pláštěm. Podle toho jim lidé začali říkat „šedé sestry“.

Již v samých začátcích nově vzniklé Kongregace Šedých sester (1856) se sestry stěhují do Bartolomějské ulice (1858). Nejprve do Konviktu a pak se sestrám podařilo postupem doby přikupovat staré sousední domy, které se propojily až do ulice Konviktské. Odtud sestry chodily pečovat o nemocné a opuštěné. Budovy v Bartolomějské a Konviktské ulici obývaly sestry až do května 1949, kdy musely urychleně všechny objekty opustit. Po více jak 40 letech po nelehkých jednáních se sestry v roce 1991 vracejí do svého kláštera.

Bartoloměj, o kterém se hovoří v synoptických evangeliích a Skutcích apoštolů, je s největší pravděpodobností totožný s Ježíšovým učedníkem Nathanaelem, o němž Janovo evangelium (21,2) říká, že pocházel z Kány Galilejské, a jmenuje ho mezi apoštoly, kterým se Ježíš zjevil po svém zmrtvýchvstání. Jeho setkání s Ježíšem zprostředkoval apoštol Filip (Jan 1, 45-51). Podle Eusebia hlásal evangelium v Indii a v Arménii, kde také podstoupil mučednickou smrt, když z něho zaživa sedřeli kůži. Byzantská liturgie slaví 25. srpna přenesení jeho ostatků z Arménie do města Dary v Mezopotámii. Koncem 6. století se dostaly na Liparské ostrovy poblíž Sicílie, v 9. století do jihoitalského Beneventa a odtud značná jejich část do Říma (v roce 1000), kde byly uloženy na ostrově řeky Tibery v bazilice zasvěcené původně sv. Vojtěchu. Část ostatků tohoto apoštola získal také Karel IV. pro svatovítskou katedrálu v Praze. (www.sedesestry.cz, Aleš Pištora)

17. 08. 2011