Vyhledávání Menu

Pouť ke sv. Prokopovi

Římskokatolická farnost Sázava zve na pouť ke sv. Prokopovi. Poutní mši svatou bude 4. července 2014 od 10.30 hodin v kostele sv. Prokopa sloužit generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík. Od 16.00 hodin začíná křížová cesta v Prokopově brázdě.

V pátek ráno v 8.30 hodin se koná poutní mše svatá kolínského vikariátu. V sobotu 5. července zde proběhnou oslavy sv. Cyrila a Metoděje. V neděli 6. července se koná tzv. Velká svatoprokopská pouť. Poutní mši svatou staroslověnsky s českými odpověďmi bude od10.30 hodin sloužit P. Stanislav Přibyl. Více na www.svprokop-sazava.cz.

Na slavnost sv. Prokopa zve také Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském. V pátek 4. července 2014 se v kapitulním kostele Všech svatých konají od 17.00 hodin slavnostní nešpory a od 18.00 hodin poutní mše svatá. V liturgii zazní staroslověnské zpěvy po liturgii bude možné poklonit se u hrobu sv. Prokopa. Spolu s kapitulou a poutníky eucharistii slaví převor břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek, bratři břevnovského kláštera a břevnovská farnost.

V loňském roce, kdy jsme si připomínali 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velkou Moravu, hrál sv. Prokop a jeho Sázava důležitou roli. Sázavský klášter byl totiž v době svého zakladatele, ale i na nějaký čas po jeho smrti střediskem staroslověnské liturgie a vzdělanosti. Sám sv. Prokop, který se narodil roku 970 na zemanské tvrzi v Chotouni, nabyl vzdělání na Vyšehradě, kde prý tehdy podle slov legend kvetlo slavné učiliště slovanského jazyka. Bývá mu dokonce připisováno autorství významné staroslověnské památky psané glagolicí, tzv. Remešský evangeliář, který daroval Karel IV. slovanskému klášteru v pražských Emauzích a který se nakonec stal součástí chrámového pokladu v Remeši a užíval se při korunovaci francouzských králů.

Prokop zemřel v březnu 1053. Po jeho smrti užívání slovanského jazyka a knih psaných cyrilicí při bohoslužbách končí i v sázavském klášteře. V roce 1096 byli Prokopovi žáci definitivně vyhnáni a klášter byl předán benediktinům. Nadále se zde pěstovala již pouze latinská liturgie. Prokop byl prohlášen za svatého 4. července 1204. V roce 1588 byly jeho ostatky ze Sázavského kláštera vyzvednuty a uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 07. 2014