Vyhledávání Menu

POUŤ KE SV. VALENTINU


V Praze na Vyšehradě se bude 13. února 2016 konat pouť ke sv. Valentinu. Na programu je celodenní rekolekce pro předem přihlášené a poutní mše svatá od 15.30 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.


56645


Arcibiskupství pražské spolu s vyšehradskou kapitulou zvou na oslavy svátku sv. Valentina. Od 9.00 hodin se pro páry, které chtějí prohloubit svůj vzájemný vztah úvahami nad Božím milosrdenstvím, konají rekolekce vedené Mons. Alešem Opatrným. V 15.30 navazuje poutní mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla. Na dopolední program je potřeba se přihlásit.

Na Vyšehrad se páry poprvé vydaly v roce 2003. Rok před tím byla totiž objevena při prohlídce starého depozitáře kapituly zcela náhodně relikvie sv. Valentina. Nikdo zpočátku nevěděl, co jeden ze čtyř zaprášených barokních monstrancových relikviářů skrývá. Když Vyšehradská kapitula nechala tyto předměty nepochybné umělecké kvality zrestaurovat, zjistilo se v průběhu prací, že jeden z opravovaných relikviářů skrývá ostatek patrona zamilovaných. Dosvědčovala to nalezená tzv. autentika, tedy malý proužek papíru nalepený na kosti s nápisem Sv. Valentin. Jak a kdy se relikvie na Vyšehrad dostala, už asi nikdo nezjistí. Je však docela možné, že ji pro Prahu z Itálie získal již císař Karel IV. Na jedné z hlavních římských ulic, na Via Flaminia, stála totiž již ve 4. století bazilika, která ostatky sv. Valentina uchovávala.

Sv. Valentin z Terni byl biskupem, který zemřel mučednickou smrtí ve 3. století. Císař Markus Aurelius Claudius zvaný Germanikus (268-270) tehdy zrušil manželství, protože ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky. Valentin i přes zákaz prý tajně oddával na území Říma zamilované páry a navíc mužům radil, aby neopouštěli své ženy a neodcházeli do válek. Claudius proto Valentina nechal dne 14. února 269 popravit. Do konce 70. let jeho jméno nebylo uvedeno v celocírkevním liturgickém kalendáři. Dnes ovšem patří k velmi známým světcům už i u nás. Jeho věhlasu usilovně pomáhají i mnozí obchodníci. (www.apha.cz/cpr, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 08. 02. 2016