Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pouť na Levý Hradec za sv. Vojtěchem

Páteční slavnostní mši svaté v kostele sv. Klimenta bude letos předcházet krátký koncert Sboru sv. Vladimira od 18:00 hodin, který bude doprovázet i následující řeckokatolickou liturgii. Tu povede P. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O., administrátor řeckokatolické farnosti v Chomutově a odborný asistent KTF UK v Praze a P. Karel Soukal, rektor chrámu sv. Kosmy a Damiána v Praze - Emauzích a farní vikář Řeckokatolické farnosti u Nejsvětější Trojice v Praze. Poté následuje výstav Nejsvětější Svátosti, který zakončíme ve 22:00 hodin liturgií se čteními.

Hlavní poutní den v sobotu 25. dubna začne v 10:00 hodin mší svatou na louce před kostelem. Hostem letošní pouti bude arménskokatolický kněz, otec Grigor Mkrtchyan, který nám v následné besedě poví o svých aktivitách ve farnostech v Mets Sepasar, Náhorním Karabachu, na kterých se finančně podílí i roztocká farnost.

Od 12:00 do 13:30 hodin bude čas pro občerstvení a příležitost setkat se se středověkými řemesly a vyzkoušet různé dobové hry. Ve 13:30 hodin zahraje nejen pro malé děti divadelní společnost Aleše Bílka – divadlo VYSMÁTO – pohádku Zvířátka a Loupežníci. Po pohádce, v 15:00 hodin, zazní v kostele duchovní slovo z deníku bratra Rogera z Taizé doprovázené varhanními improvizacemi Markéty Procházkové – Lutkové.

Levý Hradec byl osídlen již v 7. století. V 9. století tu Přemyslovci vybudovali knížecí hrad s opevněným předhradím, odkud vládl první historicky doložený český kníže Bořivoj. Ten zde založil krátce poté, co přijal na Velké Moravě křest u krále Svatopluka z rukou věrozvěsta Metoděje, nejstarší křesťanský kostel v Čechách, předrománskou rotundu sv. Klimenta. Levý Hradec proto bývá nazýván místem počátku křesťanství v Čechách.

V roce 982 se zde uskutečnila volba Slavníkovce Vojtěcha za pražského biskupa, kterou dodnes připomíná každoroční pouť. Hradiště bylo roku 1041 vypáleno císařem Jindřichem III. a již nebylo obnoveno. K rotundě byl koncem 13. století přistavěn raně gotický presbytář, ale roku 1684 byla stará rotunda zbořena a k presbytáři přistavěna nynější obdélníková loď a věž. Z původní Bořivojovy rotundy se zachovaly pouze základy, které byly odkryty v roce 1940 spolu s nástěnnými malbami z druhé poloviny 14. století a kamennými barokními náhrobky.

Levý Hradec byl tradičně cílem poutí. Jejich počátek spadá do doby kolem roku 1870, které byly pořádány každoročně až do druhé světové války. Naposledy se poť uskutečnila v roce 1947. Tehdy byla spojena s památkou 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha a zúčastnili se jí kardinál Josef Beran a opat břevnovského kláštera Anastáz Opasek. V dobách totality byla pouť povolena jen jednou v roce 1982 při výročí 1000 let od zvolení sv. Vojtěcha pražským biskupem. Zúčastnil se jí kardinál František Tomášek. (http://levyhradec.peplum.cz, ap)

PROGRAM POUTI:

24.4. PÁTEK 

18:00 - Koncert - v kostele (sbor sv. Vladimira)

19:00 - Vigilijní mše – v kostele - řeckokatolickou liturgii celebruje P. Tomáš Mrňávek a P. Karel Soukal - následuje výstav Nejsvětější svátosti

22:00 - Liturgie se čteními - v kostele (Společenství sv. Ludmily)

25.4. SOBOTA

10:00 - Slavnostní mše - na louce - hlavní host - otec Grigor Mkrtchyan - následuje beseda o pomoci naší farnosti farnostem v Arménii

12:00 - 14:00 – občerstvení a ukázky středověkých her a řemesel

13:30 - „Zvířátka a loupežníci“ - pohádka na louce - „VYSMÁTO“- divadlo Aleše Bílka

15:00 - Slovo a hudba - koncert v kostele

Bližší informace na http://levyhradec.peplum.cz.

21. 04. 2009