Vyhledávání Menu

Pouť pro handicapované na Svatou Horu

V sobotu 6. září 2014 se uskuteční již druhý ročník Dne bez bariér na Svaté Hoře. Pouť pro handicapované začíná v 11.00 hodin poutní slavností a pokračuje celodenním doprovodným programem. Není však určena pouze handicapovaným. Vítáni jsou všichni, kdo se chtějí dozvědět víc o lidech potýkajících se s různými životními obtížemi.

„Za celý rok navštíví Svatou Horu stovky návštěvníků se specifickými potřebami, velice nás těší, že mohou využívat bezbariérový vstup a to nejenom lidé s handicapem, ale i senioři, či rodiny s kočárkem,“ říká Josef Hovorka, koordinátor dne bez bariér. Lidé s pohybovým omezením se mohou zúčastnit poutní mše svaté a budou pro ně připraveny prohlídky areálu Svaté Hory. Součástí programu je dále výstava v prostorách muzea na Svaté Hoře, která zahrnuje také unikátní haptický model poutního místa. Ten financovala Matice svatohorská, která představí také své další aktivity.

Svatá Hora u Příbrami je jedním z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze. Ve svatohorské bazilice je oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. Ta pochází z kaple hradu, který si zbudoval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, když mu Příbram daroval roku 1348 Karel IV. Na Svatou Horu sošku přenesli po Třicetileté válce jezuité. Po roce 1648 byl tento cíl velkých poutí přestavěn pod vedením Carla Luraga a v roce 1732 se Svatá Hora stala místem velké barokní slavnosti - korunovace Panny Marie Svatohorské. Od roku 1861 byli duchovní správou tohoto místa pověřeni redemptoristé. Více na http://svata-hora.cz. (Josef Hovorka, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 09. 2014