Vyhledávání Menu

Pouť seniorů a nemocných


Pastorační středisko Arcibiskupství pražského zve všechny duchovní správce a jejich farnosti či společenství, aby přišli 18. června 2016 do pražské katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava se svými nemocnými a seniory. Pouť začne v 10.00 hodin, hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka.


62798

Foto: Michal Němeček


Při mši svaté se věřící budou modlit zvláště za nemocné, staré a také za ty, kdo se o ně starají. V rámci pouti bude otevřena Svatá brána. Organizátoři zvou také klienty domovů seniorů a jejich ošetřovatele z Arcidiecéze pražské (Praha a okolí). Vstup na bohoslužbu je zdarma. Na přípravě pouti se podílí Komunita Sant´Egidio, Arcidiecézní charita Praha, Maltézská pomoc, o.p.s. a další. Jelikož akce vyžaduje pečlivější přípravu, je potřeba přihlásit počet seniorů a nemocných ZDE. (Michal Němeček)

Aleš Pištora 13. 06. 2016