Vyhledávání Menu

Pouť seniorů a nemocných

  58699

Foto: M. Němeček

Zveme všechny duchovní správce a jejich farnosti či společenství, aby přišli 18. června 2016 do pražské katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava se svými nemocnými a seniory. Pouť začne v 10 hodin, hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka. Při mši svaté se budeme modlit zvláště za nemocné, staré a také za ty, kdo se o ně starají. V rámci pouti bude otevřena Svatá brána. Zveme také klienty domovů seniorů a jejich ošetřovatele z Arcidiecéze pražské (Praha a okolí). Vstup na bohoslužbu je zdarma. Na přípravě pouti se podílí Komunita Sant´Egidio, Arcidiecézní charita Praha, Maltézská pomoc, o.p.s. a další.

Protože akce vyžaduje pečlivější přípravu, prosíme o přihlášení počtu seniorů a nemocných:

31. 03. 2016