Vyhledávání Menu

Pouť světla přes Karlův most

Během Noci kostelů 23. května 2014 budou mít lidé možnost absolvovat s hořící svící v ruce pouť z kostela Nejsv. Salvátora na Křížovnickém náměstí do kostela sv. Tomáše na Malé Straně, respektive naopak – od Tomáše k Salvátoru. Bude záležet na každém, jak na sebe tuto symbolickou pouť nechá působit.

V každém z obou kostelů si lidé budou moci vyzvednout svíčku a zapálenou ji přes Karlův most individuálně či spolu s ostatními přenést na druhou stranu Vltavy. Tam ji v kostele uloží na místo nebo ji předají dalším poutníkům. Symboly světla a vody, ohně a kamene, ale i cesty, temné hloubky řeky, ale i kleneb mostních oblouků jsou symboly křesťanskými. Světelný proud spojí nevěřícího Tomáše, jemuž je zasvěcen augustiniánský kostel na Malé Straně, a Krista Spasitele, který je přítomen v jezuitském chrámu na Křížovnickém náměstí.

„Každý, kdo vezme do rukou světlo – symbol života, ale i počátku a konce – a vydá se po kamenném mostě, nechá za sebou na chvíli praktické starosti. S plamenem v ruce vykročí na pouť ke druhému břehu přes hlubinu tekoucích vod. Ty odkazují ke stvoření a očištění. Stačí mít oči otevřené. Každá cesta přináší něco nového. Poutníka obklopí sochy světců, které budou vystupovat z temné noci, z dálky budou ve shonu velkoměsta znít zvony. Na mostě bude míjet poutníky z celého světa. A pokud někomu svíce ve větru zhasne, bude si ji moci bezpochyby zapálit od svící ostatních poutníků a přesvědčit se, že plamen je posvátná věc. Když se rozdává, neubývá ho,“ přibližují svou ideu její autoři.

Pouť světla přes Karlův most je jednou z novinek letošní Noci kostelů. Ta je jakýmsi happeningem křesťanských farností a sborů, které pro návštěvníky připravují ty nejrůznější kulturní programy. Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nejde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. Ti ale nezůstávají v kostelech, vycházejí z nich do každodenního života. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 16. 05. 2014