Vyhledávání Menu

Pouť za duchovní povolání


V areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami se 7. května 2016 koná 15. arcidiecézní pouť za duchovní povolání s otevřením Brány milosrdenství pro duchovní povolání. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude mši svatou sloužit od 11.00 hodin.


60090

Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra


Arcibiskupství pražské zve kněze, řeholnice, řeholníky, ministranty i všechny věřící pražské arcidiecéze na již tradiční pouť za duchovní povolání, která se uskuteční v areálu nově opravené baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. Účastníci pouti budou moci projít mimořádnou Branou milosrdenství, která bude otevřena pouze pro tento den (řádná Brána milosrdenství pro Svatý rok bude na Svaté Hoře otevřena 5. června 2016).

Program

Program poutního dne začíná v 9.00 hodin mší svatou (P. Jan Sokulski CSsR), po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti, v 10.15 hodin svátostné požehnání, v 10.30 hodin modlitba růžence, v 11.00 hodin mše svatá a otevření Brány milosrdenství (kardinál Dominik Duka OP), v 13.30 hodin májová pobožnost (Mons. Václav Malý a P. Jan Sokulski CSsR). Během dopolední adorace a modlitby růžence bude možno přijmout svátost smíření. Při mši svaté v 11.00 hodin budou tři bohoslovci pražské arcidiecéze přijati mezi kandidáty jáhenství a kněžství.

Rekonstrukce Svaté Hory

Oprava jednoho z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze a současně národní kulturní památky Svaté Hory v Příbrami probíhala od května 2015 do prosince 2015. Přistoupilo se k ní poté, co bylo v roce 2014 zjištěno, že technický stav areálu se vzhledem k povětrnostním podmínkám, dlouhodobému zanedbání v 2. polovině 20. století a necitlivým zásahům v minulosti neustále zhoršuje. Hlavním záměrem projektu byla nejen stavební a restaurátorská obnova, ale také nové využití areálu pro nově vzniklé kulturní a vzdělávací služby. V květnu roku 2015 bylo staveniště předáno dodavateli stavebních a restaurátorských prací. Projekt byl realizován k 31. prosinci 2015. Celá oprava tedy proběhla velmi rychle, trvala osm měsíců. Projekt může sloužit jako vzor pro obnovu a využití obdobného typu památek.

Svatá Hora se do budoucna stane také místem kultury a vzdělání. Využity budou rozsáhlé prostory poutního areálu. Stálé expozice se zaměří např. na téma Svaté Hory ve výtvarném umění, její stavební vývoj či život v době komunismu. Lidé si budou moci prohlédnout překvapivé nálezy, na které při rekonstrukci archeologové narazili. Vznikne badatelské centrum zaměřené na Svatohorský hudební archiv, budou rozvíjeny rozličné vzdělávací programy. Více na http://svata-hora.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 05. 2016