Vyhledávání Menu

Pouť za P. Josefem Toufarem

V neděli 23. února 2014 se uskuteční druhá pouť do Číhoště k uctění památky umučení kandidáta blahoslavení P. Josefa Toufara. Pouť začne v 8.30 hodin před kostelem sv. Petra a Pavla v parku Josefa Toufara v Ledči nad Sázavou. Průvodcem poutníkům bude autor Toufarovy biografie básník Miloš Doležal.

V 11.00 hodin budou poutníci společně s místním duchovním správcem P. Markem Šavlem OPraem slavit mši svatou v Číhošti. Následovat bude od 13.30 hodin prohlídka obce a Toufarovy fary „Po stopách P. Toufara“. Průvodcem poutníkům bude autor Toufarovy biografie „Jako bychom dnes zemřít měli“ a vysočinský básník Miloš Doležal. Dobové a vzpomínkové texty přednese herečka Jana Franková.

Od 14.30 hodin se poutníci mohou spolu s Mladými lidovci na Toufarově faře zúčastnit besedy „V Toufarových šlépějích“ s Milošem Doležalem a převorem Želivského kláštera historikem P. Jindřichem Zdeňkem Charouzem OPraem o osudech církve v 50. letech 20. století.

Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti pak na 16.30 hodin připravil benefiční koncert v nedaleké Světlé nad Sázavou, na kterém vystoupí varhanní mistr a skladatel prof. Jaroslav Vodrážka a Dětský sbor při chrámu Páně Klášterec nad Orlicí, který přednese části Vodrážkovy Dětské vánoční Mše svaté a jeho Alžbětinskou serenádu.

Pouť od loňského roku začalo pořádat občanské sdružení Mladí lidovci ve spolupráci s Nadačním fondem číhošťského kostela. Dobrovolné vstupné z koncertu bude použito na opravy kostela v Číhošti. Více informací na www.mladilidovci.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 17. 02. 2014