Vyhledávání Menu

Pouť za svatým Maurem

Poutní referent pražské arcidiecéze P. Edward Walczyk zve na pouť do Bečova nad Teplou za „svatým Maurem“, románským relikviářem z dob raného středověku, která se koná od pátku 31. ledna do soboty 1. února 2014. Pouť je určena nejen pro věřící, ale také pro nevěřící. Přihlásit se je třeba do 20. ledna.

Pouť zahrnuje společnou večeři v pátek večer, povídání o relikviáři svatého Maura, zhlédnutí dokumentu na dané téma a noční prohlídka středověkého hradu. V sobotu se bude konat hra spojená se znovuobjevením relikviáře, představení toho, jak byl relikviář restaurován a návštěva místa, kde byl relikviář v 80. letech minulého století znovu nalezen. Pouť bude ukončena výstupem na Šibeniční vrch, kde proběhne společná modlitba mší svatou v soukromé zámecké kapli.

Sraz účastníků poutě je v 16.45 hodin před římskokatolickou farou v Kyjích. Odjezd v 17.00 hodin. Přihlášky je třeba zaslat do 20. ledna 2014 na adresu sm@bdiscovery.org. Více na www.farnostkyje.cz.

Relikviář svatého Maura je významná románská památka pocházející z první třetiny 13. století. Je považován za druhou nejcennější památku v České republice (po českých korunovačních klenotech) a vůbec nejvýznamnější románskou klenotnickou památku uloženou na českém území. Jeho historie je velmi zajímavá. Relikviář byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou České republiky. V roce 2002 byly dokončeny práce na jeho restaurování. (Milan Svoboda, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 15. 01. 2014