Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Poutní mše svatá ke cti sv. Jakuba Staršího

Svatý Jakub, apoštol, je často uváděn spolu se svým bratrem, apoštolem Janem. Oba byli rybáři a jejich otec se jmenoval Zebedeus. Jejich matka Salome patřila do skupiny žen, které provázely Ježíše a jeho učedníky. Oba bratři měli zřejmě prudkou povahu (srov. Mk 3, 17 a Lk 9, 54). Spolu s Petrem byli svědky vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova poměnění a úzkosti v Getsemanské zahradě (Mk 5, 37; 9, 2; 14, 33). Kromě seznamů apoštolů zmiňují se o něm evangelia ještě při dalších příležitostech.

Sv. Jakub zemřel jako první z apoštolů. Herodes Agrippa I. ho dal v Jeruzalémě o Velikonocích kolem roku 44 popravit mečem (Sk 12, 2). V 9. století byl v dnešním Santiagu de Compostella ve Španělsku objeven hrob sv. Jakuba. Kostel postavený na tomto místě se stal jedním z největších světových poutních míst. (Aleš Pištora)

20. 07. 2011