Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Poutní mše svatá v Lomci u Vodňan

Lomec patří mezi nejproslulejší poutní místa v jižních Čechách. Každou první sobotu v letních měsících je zde pouť a 13. den v měsíci je zde tzv. Fatimský den. Stavebníkem kostelíka byl hrabě Filip Emanuel Buquoy, jenž ho dal na přání svého otce "postavit na způsob španělských kaplí". Vysvěcen byl roku 1704. Uprostřed kostela stojí hlavní oltář, zmenšená kopie Berniniho oltáře v chrámu svatého Petra v Římě. Nad ním je zavěšen svatostánek v podobě lucerny. V dolní části svatostánku je uložena Nejsvětější Svátost, nad ní v zasklené schránce je malá soška Panny Marie. Stavení naproti kostelu jsou bývalým loveckým zámkem, později sloužícím jako fara, pak zde byla škola pro okolní obce. Do doby císaře Josefa II. zde bývali poustevníci – Ivanité. Dnes slouží budovy jako klášter Kongregace Šedých sester sv. Františka. Více www.lomec.cz. (Aleš Pištora)

02. 08. 2011