Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Poutní slavnost u hrobu sv. Prokopa

Liturgii v sobotu 30. června doprovodí svým zpěvem Sbor sv. Vladimíra. Po liturgii následuje uctění ostatků sv. Prokopa.

Kolegiátní kapitula Všech svatých rovněž v rámci slavnosti sv. Prokopa zve na uvedení P. prof. Petra Piťhy do kolegia kapituly, které se odehraje během nešpor 3. července od 18.00 hodin. Ve středu 4. července bude od 18.00 hodin P. Prokop Siostrzonek, převor břevnovského kláštera, slavit spolu s kapitulou a poutníky mši svatou.

Ostatky sv. Prokopa se nacházejí právě v kostele Všech svatých na Pražském hradě, kam byly roku 1588 přeneseny ze Sázavského kláštera. Původní hrob sv. Prokopa v sázavském klášteře byl poutním místem až do roku 1421, kdy husité klášter i kostel vypálili. Ze zpustlého chrámu byly ostatky sv. Prokopa přeneseny do Prahy. Poustevník a opat Prokop byl ctěn již za svého života, za patrona české země jej považoval již král Přemysl Otakar I. Za svatého jej slavnostně z rozhodnutí papeže Innocenta III. prohlásil na Sázavě 4. července 1204 papežský legát kardinál Quido Parareschi.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském byla založena 8. ledna 1339 českým králem a římským císařem Karlem IV. V souladu s tradicí a určením kapituly, která byla koncipována pro mistry univerzity, jsou její kanovníci spjati s akademickou půdou. (Aleš Pištora)

26. 06. 2012