Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Poutní slavnost u hrobu sv. Prokopa

Na svátek sv. Prokopa, ve čtvrtek 4. července v 17.00 hodin bude poutní mši sv. sloužit převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek. Při liturgii zazní staroslověnské zpěvy. Mši svaté budou od 16.00 hodin předcházet slavnostní kapitulní nešpory. Po liturgii bude po oba dva dny možné poklonit se u hrobu sv. Prokopa.

Ostatky sv. Prokopa se nacházejí právě v kostele Všech svatých na Pražském hradě, kam byly roku 1588 přeneseny ze Sázavského kláštera. Původní hrob sv. Prokopa v sázavském klášteře byl poutním místem až do roku 1421, kdy husité klášter i kostel vypálili. Ze zpustlého chrámu byly ostatky sv. Prokopa přeneseny do Prahy. Poustevník a opat Prokop byl ctěn již za svého života, za patrona české země jej považoval již král Přemysl Otakar I. Za svatého jej slavnostně z rozhodnutí papeže Innocenta III. prohlásil na Sázavě 4. července 1204 papežský legát kardinál Quido Parareschi.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském byla založena 8. ledna 1339 českým králem a římským císařem Karlem IV. V souladu s tradicí a určením kapituly, která byla koncipována pro mistry univerzity, jsou její kanovníci spjati s akademickou půdou. Proboštem kapituly je prof. Petr Piťha, děkanem P. Jan Kotas S.L.L. (Aleš Pištora)

24. 06. 2013