Vyhledávání Menu

Poutníci podřipského vikariátu vystoupí na horu Říp

Jako každý rok, koná se i letos 19. dubna 2015 pouť farností vikariátu Podřipsko na Říp. Hlavním celebrantem mše svaté, která začne v 15.00 hodin před rotundou sv. Jiří, bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

„V letošním roce chceme pouť na Říp prožít společně s poutníky ze všech farností podřipského vikariátu, jimiž kromě Roudnice nad Labem jsou Budyně nad Ohří, Kralupy nad Vltavou a Neratovice, každé z těchto měst spolu se svým širokým okolím. Na místě úzce spjatém s dějinami naší vlasti chceme nejen pro ni společně v modlitbě prosit o spravedlnost, zodpovědnost a mír,“ zve vikář a administrátor roudnické farnosti P. Martin Brousil.

Během poutní mše svaté bude připomenut nejen sv. Jiří, ale také sv. Vojtěch. První půltisíciletí byla totiž rotunda svěřena do ochrany svatého Vojtěcha, teprve v 16. století došlo k novému zasvěcení svatému Jiří. Nejstarší chrámová stavba vyrostla na Řípu zřejmě brzy po roce 1039. V onom roce totiž kníže Břetislav podnikl válečnou výpravu do Polska, dobyl město Hnězdno a vyzvedl ve zdejší katedrále pochované ostatky druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha, který zemřel mučednickou smrtí na Baltském pobřeží v roce 997 při misijní výpravě mezi Prusy. Ostatky přenesl do Prahy a uložil v katedrálním chrámu sv. Víta. Papež Benedikt IX. uložil Břetislavovi za tento násilný čin pokání, jehož součástí byl závazek vystavět nové kostely. A právě rotunda na Řípu je nejspíše jedním z nich.

Od roku 1143 patřila hora s rotundou strahovskému klášteru. Rotunda se stala farním kostelem pro okolní vesnice. Po husitských válkách vlastnil Říp vladycký rod Ctinských a od roku 1515 znovu Strahovský klášter, od něhož jej roku 1577 odkoupil Vilém z Rožmberka, který ho odkázal v rámci vdovského věna manželce Polyxeně. Jejím sňatkem se Zdeňkem z Lobkovic připadl Říp do majetku lobkovického rodu. V téže době zanikla řípská fara a rotunda byla svěřena do správy roudnického proboštství. V době baroka žili v přístavku na jižní straně rotundy poustevníci. Jejich působení učinily konec josefínské reformy a poustevna byla při opravách rotundy v roce 1826 zbořena. Více na www.farnostroudnice.php5.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 04. 2015