Vyhledávání Menu

Požehnání kardinála Duky učitelům a žákům


V souvislosti s počátkem nového školního roku zaslal kardinál Dominik Duka OP všem ředitelům, učitelům a studentům a žákům církevních škol povzbuzení a požehnání ve společném úsilí o výchovu a vzdělání dalších generací. Jeho požehnání patří pochopitelně i zaměstnancům škol, školských úřadů a to všech, nejen těch, jejichž zřizovatelem je církev. 


88427 Foto: Designed by Freepik


Vzdělání je mimo jiné velkou příležitostí poznat svět a zkušenosti z něj přinést zpět do naší země. Zvláště jazykové vzdělání je tedy důležitou přípravou pro každého, kdo chce získávat zkušenosti v cizině. 

Žijeme v době, kdy je pravda často relativizována, kdy se různými způsoby útočí na zdravou a Bohem zamýšlenou integritu člověka, kdy vzdělání mnohdy ztrácí na kvalitě a správném obsahu.

Pan kardinál na všechny žáky i studenty myslí na modlitbách a přeje jim, aby byl nadcházející školní rok 2017/2018 plodný a požehnaný a aby i další školní léta byla naplněna krásnými setkáními, přátelstvími, která potrvají často celý život, i možností blíže poznat výrazné osobnosti pedagogů.


Stanislav Zeman 04. 09. 2017