Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Požehnání kopie obrazu Panny Marie Rynecké

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze usiluje o postavení kopie sloupu opět na původním místě. V kameni je již zhotovena socha Panny Marie Immaculaty, hlavice, dřík sloupu, sokl pod dříkem, spodní balustráda a schodiště.

Nyní při příležitosti návštěvy Svatého otce nechala Společnost zhotovit kopii obrazu Panny Marie Rynecké. Kopii vytvořil akademický malíř Radim Klouza. Po požehnání Svatým otcem bude kopie připravena ke vložení do obnoveného mariánského sloupu. Mramorový podstavec k obrazu s nápisem vytvořil akademický sochař Petr Váňa.

Originál byl vytvořen okolo roku 1410. Přibližné stáří bylo potvrzeno restaurátorským a umělecko-historickým průzkumem. Není vyloučeno, že obraz pochází z chrámu sv. Víta. Je malován temperou na dřevě alpské borovice (tři svislé desky), potaženém konopným plátnem. Rozměry obrazu jsou 44,8 x 29,8 cm. Na zadní straně je malovaná a stříkaná imitace mramoru. K historii obrazu před rokem 1648 zatím bohužel chybí historické doklady.

Pražané se před tímto obrazem modlili při obléhání Prahy Švédy v roce 1648. Obléhání trvalo tři měsíce. Obraz byl nejdříve uvnitř domu č. p. 20 na Staroměstském náměstí, na rohu se Železnou ulicí. Později byl pověšen zvenčí na fasádu domu. Po skončení obléhání Prahy bylo hledáno místo, kam obraz umístit. Bylo rozhodnuto na paměť ubránění Prahy postavit mariánský sloup se sochou Immaculaty na vrcholu. Pražský mariánský sloup byl čtvrtý v Evropě (Řím 1614, Mnichov 1638, Vídeň 1645, Praha 1650). Byl postaven na místě, kde bylo roku 1631 saskými vojsky, která v té době obsadila Prahu, zneuctěno staroboleslavské Palladium.

Obraz Panny Marie Rynecké byl umístěn v duté části spodní architektury. Těšil se veliké úctě. Mariánský sloup byl místem modliteb a ve své době byl považován za duchovní střed Evropy. Pátý den naší samostatnosti, 3. listopadu 1918, stržen zfanatizovaným davem lidí, kteří se vraceli z manifestace na Bílé hoře. Díky informaci jednoho neznámého občana přijel v kritické chvíli na Staroměstské náměstí Dr. V. V. Štech. Nedokázal davu rozmluvit stržení sloupu, ale dokázal zachránit alespoň obraz Panny Marie Rynecké.

Převzato z www.navstevapapeze.cz

23. 09. 2009