Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk požehná Svatováclavskou vinici

Zatímco oslavy svátku sv. Václava budou žít v sobotu 27. září především ve Staré Boleslavi, přes noc na neděli 28. září se přenesou do Prahy. Již v 8:00 začíná mše svatá v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V 9:30 poté předsedá slavnostní koncelebrované mši svaté v pražské katedrále kardinál Miloslav Vlk. Před katedrálou na III. nádvoří Pražského hradu pokračují od 16:00 oslavy organizované Magistrátem hl. m. Prahy.

Oslavy svatého Václava proběhnou letos také na údajně nejstarší české vinici, která se rozkládá nad Starými zámeckými schody při východu z areálu Pražského hradu. Čerstvě obnovenou Svatováclavskou vinici s patrně nejkrásnějším výhledem na starou Prahu požehná 28. září 2008 ve 14:00 kardinál Miloslav Vlk. Na samotné žehnání navazuje v areálu vinice a Villy Richter bohatý program s tradičními stánky s vínem, s ukázkou lisování vína a s degustací.

Areál Svatováclavské vinice a Villy Richter byl slavnostně otevřen za účasti prezidenta Václava Klause letos 11. září. Vinice se tak otevřela svým návštěvníkům v roce, kdy uplyne 1100 let od narození knížete sv. Václava. Výjimečnost areálu spočívá i v tom, že se tento mimořádně dobře exponovaný pozemek uprostřed velkoměsta uchoval v nezměněné podobě. Jde o nejstarší místo v českých zemích, na kterém se soustavně pěstovala vinná réva. Podle pověstí tu víno obdělával již patron české země, kníže Václav. Historicky doloženým zakladatelem vinohradů na jižních hradních svazích byl ale až král Karel IV. Víno se ve zdejším areálu pěstovalo až do 30. let 19. století, kdy byla vinice v souvislosti se stavbou klasicistního letohrádku Richterovy vily (1832–1836) zemského rady Karla Emanuela Richtera změněna na anglický park. (ap)

23. 09. 2008