Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pozvání ke studiu na Katolické teologické fakultě

Individuální dotazy je možné klást i během Dne otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek dne 24. ledna 2008 v 10.00 a ve 14.00 hodin v prostorách fakulty v Praze 6 – Dejvicích, Thákurova 3. Zájemci o studium budou moci získat odpovědi na své individuální dotazy a prohlédnout si prostory pro výuku i studovnu.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zaznamenává rostoucí zájem posluchačů o studium jak ve studijním programu Teologie, tak i v dalších kunsthistorických programech Obecná teorie a dějiny umění a kultury a Historické vědy. Praktickou potřebu znalostí teologie pociťují studenti oboru dějiny křesťanského umění, poněvadž jejich budoucí uplatnění např. v galeriích, muzeích, správě církevních památek vyžaduje porozumění myšlenkám tvůrců dnes námi obdivovaných uměleckých skvostů.

V současnosti na fakultě studuje 800 studentů.

V průběhu celého akademického roku jsou vyhlašovány programy celoživotního vzdělávání, které účastníkům umožňují získat znalosti o dílčích otázkách. Na podzim minulého roku se tak uskutečnil např. program „Islám v českých zemích“.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy byla kanonicky ustanovena rok před založením Univerzity r. 1347 a je její zakládající fakultou. Její právní existence je nepřetržitá, a je proto nejstarší existující teologickou fakultou na světě.

Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat do 29. února 2008. Více informací na www.ktf.cuni.cz

09. 01. 2008