Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pozvání na duchovní cvičení na poutním místě Svatá Hora

Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení, přednáškách vedoucího kurzu a společných bohoslužbách. Na Svaté Hoře je pro exercicie postavený zvláštní dům 150 m od poutního areálu. V ceně jednotlivých kurzů je zahrnuto ubytování a plná penze.

Nejbližší kurzy jsou v měsíci březnu Exercicie pro zdravotníky ve dnech 12.-15. března 2009. Exercitátorem bude biskupský vikář pro pastoraci Mons. Aleš Opatrný. Začíná se večeří v 18:00 první den a končí poslední den obědem. Cena je 1200 Kč za osobu. Nově byla zařazena postní duchovní obnova o odpuštění, jejíž ústředním motivem je část modlitby Páně: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. Postní obnova, kterou povede P. Petr Beneš CSsR, bude zahájena 23. března 2009 v 18:00 společnou mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a ukončena 26. března ve 13:00 obědem. Cena je 1200 za osobu.

Zájemci se mohou hlásit písemně na adrese: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Exerciční dům, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram, e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz nebo vyplněním formuláře na internetových stránkách Svaté Hory. Kontaktní osoba: Martina Jechortová, pastorační asistentka, tel.: +420 731 619 800.


Nabídka duchovních cvičení v roce 2009 (březen - prosinec)
 Začátek Konec  Název kurzuExercitátor  Cena
12. 3. 
18:00
15. 3. 
13:00
Exercicie pro zdravotníkyMons. Aleš Opatrný1200,-
23. 3. 18:0026. 3. 13:00Postní duchovní obnova o odpuštěníP. Petr Beneš, CSsR1200,-

7. 5. 18:00


10. 5. 13:00


Exercicie pro rozvedené (i pro znovu sezdané)

Mons. Aleš Opatrný1200,-

31. 5. 18:00


5. 6. 8:00


Exercicie pro varhaníky, hudebníky, zpěváky, kostelní spolupracovníky

 

P. Oldřich Máša

1910,-

8. 6. 18:00


12. 6. 8:00


 „S našimi národními světci“


P. Zdeněk Šilhánek, CSsR

1510,-

15. 6. 18:00


19. 6. 8:00


 „Ježíš uzdravuje“

P. Josef Michalčík, CSsR1510,-

20. 7. 18:00


24. 7. 8:00


Exercicie pro pedagogy, katechety, studenty pedagog. oborů, pastorační asistenty

P. Petr Beneš, CSsR 1510,-

27. 7. 18:00


31. 7. 8:00

„O modlitbě a vztahu k Bohu“P. Roman Janáč, CSsR1510,-

3. 8. 
18:00


7. 8. 
8:00

Exercicie pro pedagogy, katechety, studenty pedagog. oborů, pastorační asistenty P. Petr Beneš, CSsR1510,-

31. 8. 18:00


4. 9. 8:00

„S našimi národními světci“P. Zdeněk Šilhánek, CSsR1510,-

5. 10. 18:00


9. 10. 8:00

"Modlitba za uzdravení"P. Josef Michalčík, CSsR1510,-

22. 10. 18:00

24. 10. 13:00Kurz liturgické varhanní hry II.Pavel Šmolík800,-

1. 11. 18:00


7. 11. 8:00


"Učednictví“ (exercicie pro kněze)

P. Vojtěch Kodet, OCarm.2310,-

15. 11. 18:00


21. 11. 8:00

„Slovo Boží v životě kněze“ (exercicie pro kněze)kardinál Miroslav Vlk2310,-

22. 11. 18:00


28. 11. 8:00

„Ježíš“ (exercicie pro kněze)Mons. Karel Herbst2310,-

3. 12. 18:00


 6. 12. 
13:00


Adventní setkání


P. Petr Beneš, CSsR


1200,-


10. 12. 18:00


13. 12. 
13:00


Adventní setkání

P. Petr Beneš, CSsR1200,-

(aj)

 

19. 02. 2009