Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pozvání na Tříkrálový benefiční koncert

Koncert se koná pod záštitou papežského nuncia v České republice arcibiskupa Mons. Diega Causera a za účasti arcibiskupa pražského, primase českého Miloslava kardinála Vlka.  

V podání sólistů, Pražského filharmonického sboru a Českého komorního orchestru zazní oratorium Mesiáš Georga Friedricha Händela. Výtěžek z koncertu podpoří projekty Stavba Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bídaru a Vzdělávací pobyt běloruských studentů v ČR.

Pro objednání vstupenek, prosím, vyplňte objednávkový lístek a zašlete ho emailem na adresu koncert@charita-adopce.cz nebo na adresu Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, heslo na obálce: 'Koncert'. Nemáte-li možnost se benefičního koncertu zúčastnit, a přesto máte zájem přispět na jeho úmysl, můžete zaslat finanční dar na bankovní konto 749011/0100, variabilní symbol 1213.

Pozvánka na koncert (dokument MS Word)Pozvánka na koncert 82.5 KB

Stavba Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bídaru

Bídarský region patří k nejzaostalejším oblastem indického státu Karnátaka. Mezi hlavní příčiny patří nekvalitní a chudým vrstvám obtížně dostupné základní, střední i vyšší odborné vzdělání. Proto byla organizace sester karmelitánek Carmel Vicas Social Centre požádána biskupem diecéze Gulbarga, Robertem Mirandou, aby vytvořila a zrealizovala projekt na podporu zkvalitnění vzdělání v regionu Bídar. Takto vznikl projekt na výstavbu vyšší odborné školy pedagogické - Carmel Diploma Education College. Její absolventi by se měli stát učiteli právě na vesnických školách v bídarském regionu. Partnerem projektu je Rozvojové středisko ADCH Praha, které má uhradit 90 % nákladů na výstavbu přízemí budovy.

Výstavba byla zahájena 1. 6. 2008, zahájení výuky prvního ročníku je plánováno na září 2009. Cílem projektu je kromě samotné výstavby, provozu a zajištění výuky zkvalitnit základní vzdělání ve venkovských oblastech distriktu Bídar a tím přispět k celkovému rozvoji regionu, zpřístupnit vyšší vzdělání nadaným studentům z chudých rodin z oblasti Bídaru, Bidžápúru a Gulbargy a zajistit jim pozdější zaměstnání.  

Vzdělávací pobyt běloruských studentů v ČR

Na podzim 2006 ADCH Praha s pomocí grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR rozběhla projekt poskytující cestu k vysokoškolskému vzdělání v České Republice běloruským studentům, kteří, přestože mají dobré studijní předpoklady, nemohou studovat na běloruských vysokých školách. Tento projekt je realizován ADCH Praha za podpory Ministerstva zahraničních věcí a ve spolupráci s partnerskými charitami v Bělorusku.

Cílem projektu je nabídnout mladým lidem z Běloruska možnost získat vysokoškolské vzdělání evropského formátu v České republice.

Více informací o projektech na stránkách Arcidiecézní charity Praha.

(aj)

29. 12. 2008