Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pozvánka k poslechu pořadů náboženské redakce Českého rozhlasu

ČRo 1 –  Radiožurnál

Křesťanský týdeník - sobota 24. 1. 2009 9:00–10:00

Rozhovory, reportáže a aktuality nejen z křesťanského světa v nejposlouchanějším pořadu víkendového Radiožurnálu.

Barack Obama prezidentem.
20 let ekumenismu v Česku.
Rusko před volbou patriarchy.
Náboženství v zemích EU – Rakousko.
Mezinárodní Den holocaustu.

Pořad připravila Redakce náboženského vysílání.

Sobotní Doteky víry - sobota 24. 1. 2009 21:05-22:00

Českobratrská církev evangelická působí v Česku už dlouhé desítky let. Je největší protestantskou církví v zemi. Její vizitku prozkoumáme podrobněji v Dotecích víry  - hostem Evy Hůlkové bude Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické. Jak tento kazatel vnímá současnou atmosféru v zemi, co očekává od roku, kdy si připomínáme 20 let od Sametové revoluce? Nakolik jej coby představitele druhé největší církve v Česku zajímají otázky vnitřní a mezinárodní politiky,  ekonomické problémy nebo české předsednictví Radě Evropské unie? Modlí se i  za naše politiky? Tyto a další otázky v nedělních Dotecích víry.

Nedělní Doteky víry - neděle 25. 1. 2009 21:05-22:00

Řečtí katolíci.
Hildegarda z Bingen.
Plzeňská farnost pomáhá Mongolům.
O náboženských vlivech v české folkové hudbě – seriál Karla Vepřeka

Výzvy přítomnosti (cca 21:40) S Danielem Rausem o odkazu George Bushe.

Kořeny - čtvrtek 29. 1. 2009 22:05–21:00

Pořad Kořeny se zabývá monoteistickými náboženstvími, tedy judaismem, křesťanstvím a islámem, se snahou objevovat kulturní souvislosti, které stály u zrodu naší civilizace.

Všechno má svůj čas. Pořad připravila Ivana Denčevová, Květoslava Neradová a Martin Chadima.

ČRo 2 – Praha

Dobrá vůle - sobota 24. 1. 2009 17:30–18:00

O lidech s upřímnou snahou učinit svět lepším

Hidden Child.

Příběhy bývalých ukrývaných židovských dětí  u příležitosti  Mezinárodního Dne holocaustu, který si připomínáme 27. ledna.  Židovské děti byly stejně jako dospělí odsouzeny k nebytí. Jejich životní prostor se postupně zmenšoval: byly vyloučeny ze škol, ze sportovních klubů, nesměly na koupaliště, sportoviště, nesměly vlastnit psa ani papouška, to vše na ně čekalo před „konečným řešením“.  Přežila hrstka dětí, s nimiž se matky odhodlaly rozloučit a svěřily je cizím lidem, ochotným poskytnout jim úkryt navzdory tomu, že riskovali vlastní životy. S následky pronásledování se ovšem ukrývané děti vyrovnávají po celý život. I proto se sdružují v mezinárodní organizaci Hidden Child – Ukrývané dítě. Připravila  Lenka Svobodová, režie Yvona Žertová.

Bohoslužba - neděle 25. 1. 2008 9:00–10:00

Přímý přenos bohoslužby Církve římskokatolické z kostela Matky Boží před Týnem v Praze na Starém Městě. Celebruje P. Vladimír Kelnar.

ČRo – 3 Vltava

Ranní Slovo - neděle 25. 1. 2009 7:35–8:00

Z biblických textů vybral autor pořadu Ranní Slovo Petr Vaďura 3. kapitolu prorocké knihy Jonášovy. K rozhovoru nad tímto textem si pozval profesora Pavla Filipi.

Prameny a proudy - neděle 25. 1. 2009 16:00–16:30  

Tovaryšstvo mezi věky (4/7)

Jezuité, mariánský kult a zemský patriotismus.

Jezuité se výrazně zapsali do kulturních a duchovních dějin Střední Evropy. V Českých zemích se Tovaryšstvo Ježíšovo významně podílelo na náboženském kulturním a vědeckém životě. Významnou roli v historii působení jezuitů v Čechách sehrála úcta k svatým zemským patronům, mezi nimiž první místo zaujímá svatý kníže Václav. O kultu svatých zemských patronů i Panny Marie hovoří v pořadu Aleny Zemančíkové historik umění Jan Royt. Jezuitské texty čte Bořivoj Navrátil.

Ranní úvaha Petrušky Šustrové  - po – pá 26.–30. 1. 2009 6:50–6:55  

Krátká zamyšlení připravila Petruška Šustrová.

ČRo – 6

Hovory o víře - sobota 24. 1. 2009 19:30–20:00

Hnutí grálu. 2. díl seriálu věnovaný náboženským směrům v ČR. Příběh Heleny Ojčíkové. Připravil Karel Vepřek.

Slovo na neděli - sobota 24. 1. 2009 23:50–24:00 

Předpůlnoční zamyšlení s názvem Dlouho ještě? připravil Pavel Pokorný.

Zaostřeno na církve - neděle 25. 1. 2009 21:40–22:00 

Magazín nabízí formou krátkých rozhovorů a reportáží informace a vhled do všech abrahámovských náboženství. Dozvíte se v něm také o celospolečenských problémech a událostech, které s duchovním a náboženským životem souvisejí,  a mají tedy dopad na myšlení a konání nás všech.

Barack Obama prezidentem.
20 let ekumenismu v Čechách.
Rusko před volbou patriarchy.
Náboženství v zemích EU – Rakousko.

Slovo na příští týden neděle 25. 1. 2009 23:50–24:00 

Předpůlnoční zamyšlení Chvála mrazu aneb O klepání kosy připravil Ivan Štern.

Kořeny - středa 28. 1. 2009 20:10–21:00

Pořad Kořeny se zabývá monoteistickými náboženstvími, tedy judaismem, křesťanstvím a islámem, se snahou objevovat kulturní souvislosti, které stály u zrodu naší civilizace.

Všechno má svůj čas. Pořad připravila Ivana Denčevová, Květoslava Neradová a Martin Chadima.

Přehled všech pořadů vysílaných v týdnu od 10. 12. do 16. 1. 2009, záznamy odvysílaných pořadů ve formátu mp3 a informace o připravovaných pořadech najdete na www.nabozenstvi.com

(aj)

23. 01. 2009