Vyhledávání Menu

Pozvánka na Pochod pro život

Proč má smysl jít na Národní pochod pro život

Pravý muž se zajímá o druhé a je vždy ochoten jim pomoci. Kultura rytířství se plně rozvinula sice až ve středověku, ale konec konců i svatý Tarsicius jednal jako pravý rytíř. Riskoval svůj život, aby pomohl přinést posilující Eucharistii zatčeným křesťanům, aby nezradili Krista ani za cenu mučení. Pravý muž je rytíř. Využívá svou sílu a statečnost, aby pomáhal slabším. Rytířské řády nechránili pouze poutníky mečem před přepady, ale vedli také špitály, kde poskytovali útočiště, sytili poutníky nebo ošetřovali nemocné.

Dnes jsou nejzranitelnější děti před narozením a ženy čekající dítě, protože je mezi námi málo skutečných mužů, skutečných rytířů. Mužů, o které se mohou ženy opřít, když čekají dítě, aby se ani v nejmenším necítily nuceny podstoupit potrat. Potřebujeme muže, na které je spolehnutí a kteří udělají vše proto, aby ochránili svou ženu i jejich společné dítě.

Národním pochodem pro život chceme říci všem lidem v naší zemi, že je zde mnoho lidí, kteří si váží každého dítěte jako daru Božího, od okamžiku jeho početí a jsou ochotni pomoci těm těhotným maminkám, které se nemají o koho opřít. A podpořit dobro mohou i mladí muži, chlapci - právě jako sv. Tarsicius.

Každý rok je v naší zemi usmrceno před narozením minimálně dvacet tisíce dětí. Chcete-li se připojit a pomoci těm nejslabších, poproste rodiče a přijeďte 2. dubna do Prahy. Nezapomeňte si vzít ministrantské oblečení. Sraz je v 8 hodin ráno u bočního vchodu do pražské katedrály. V deset hodin začne v katedrále pontifikální mše svatá a po ní zve pan kardinál Dominik Duka všechny rodiny s dětmi zdarma na společný oběd (nutná registrace na pochodprozivot.cz).

 

adresa akce je: http://pochodprozivot.cz.

Tady je plakátek: http://pochodprozivot.cz/ke-stazeni

Pan Vojtěch Mátl prosí, aby všichni přišli v 8.00 na nácvik bočním vchodem do katedrály.
21. 03. 2016