Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pracovní setkání Arcidiecézní charity Praha

Když se papež Benedikt XVI. před rokem poprvé setkal při předávání pověřovacích listin s dr. Pavlem Vošalíkem, hovořil mimo jiné velmi pochvalně o práci charity u nás. Kardinál Miloslav Vlk, který chápe charitu jako „tvář církve obrácenou ke světu“, tuto skutečnost často připomíná právě v době, kdy je Svatý otec u nás netrpělivě očekáván. V nedávném rozhovoru o blížícím se výročí dvaceti let po pádu komunismu pražský arcibiskup řekl, že kladně oceňuje, „že jsme se po roce 90 neobrátili na západ s nataženou rukou jako chudí příbuzní. Okamžitě jsme si uvědomili, že se musíme obrátit na východ, kde jsou lidé na tom ještě hůř.“

Arcidiecézní charita Praha přistupuje ke svému poslání zodpovědně a na pravidelných setkáních svých řídících pracovníků promýšlí témata, která jsou pro její práci podstatná. Témata nadcházejícího pracovního setkání byla vybrána s ohledem na jejich závažnost a aktuálnost. Jsou jimi ochrana osobních údajů v sociálních službách, kodex charitního pracovníka, nový systém žádostí o dotace na sociální služby či problematika práce s lidmi ohroženými sociální exkluzí.

Mezi přednášejícími vystoupí se svým příspěvkem na téma Etický kodex pracovníka P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha, o sociální problematice promluví Eva Hradečná, svůj pohled na práci s lidmi ohroženými sociální exkluzí přednese klinický psycholog PhDr. Jiří Tyl a o ochraně osobních údajů se zmíní jeden z lektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Součástí programu je ve čtvrtek 17. září 2009 od 17:00 také duchovní slovo biskupa Karla Herbsta. Od 18:00 následuje mše svatá, kterou bude slavit biskup Karel Herbst a P. Vojtěch Eliáš. V pátek 18. září promluví na téma „Charita a církev“ arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk.

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Jejím krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Charity je pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, hospice apod. a vede projekty na začlenění do společnosti a na využití volného času. Významná je i pomoc rodinám, které byly postiženy v letech 1997, 1998 a 2002 povodněmi. Důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární pomoc do zahraničí. Pracovníci Charity se rovněž účastní práce v odborných komisích na ministerstvech zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Podílí se rovněž na vzdělávání studentů, pracovníků Charity i ostatních neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. (ap)

16. 09. 2009