Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemburské (1310-1437)

U příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze pořádá Ústav dějin křesťanského umění na  Katolické teologické fakultě spolu s Ústavem pro dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze a Centrem medievistických studií AV ČR  v termínu 31. března  – 5. dubna 2008 mezinárodní konferenci: „Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemburské (1310-1437)“.

Tato konference je velmi významnou vědeckou a společenskou akcí v rámci oslav pořádaných Univerzitou Karlovou. Záštitu nad tímto sympoziem převzali: rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, kardinál Miloslav Vlk a děkani KTF a FF prof. PhDr. Ludvík Armbruster a PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Účast na konferenci potvrdili významní čeští a zahraniční odborníci z řad historiků umění zabývající se problematikou středověké výtvarné kultury.

KONTAKT

Ing. Eva Šiprová

projektová manažerka

Univerzita Karlova

Katolická teologická fakulta

Thákurova 3

160 00  Praha 6

E-mail:  siprova@ktf.cuni.cz

Web:     www.ktf.cuni.cz

Tel:      220 181 221

25. 03. 2008