Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražská arcidiecéze bilancuje Noc kostelů

Venkovské kostely, opakovaně otevřené již potřetí či počtvrté, trpěly zejména tím, že v jejich okolí nebylo dalšího otevřeného kostela a zájemce o sakrální architekturu či duchovní program by tak musel v noci překlenout vzdálenost několik desítek kilometrů k dalšímu svatostánku. I přesto je obdivuhodné a potěšitelné, že nadšení a obětavost místních křesťanských komunit tím nijak neutrpěla. Ani přesto, že do některého kostela za celou noční dobu přišlo jen pět návštěvníků.

Lépe na tom byly chrámy a kostely poblíž hlavního města. I když jsme nevedli žádnou statistiku vzhledem k původu návštěvníků, lze předpokládat, že se do těchto míst tradičního letního pobytu pražských obyvatel vydali Pražané cestou na své víkendové chalupy či chaty. Tento trend nám dává naději, že i díky nasazení těchto farností mohou pro příště být lákadlem Noci kostelů i jejich další bezprostředně sousední kostely.

Zcela jinak vypadala situace v historickém centru Prahy a jeho bezprostředním okolí. Tam naopak oproti předchozím ročníkům návštěvnost výrazně stoupla, takže dosahovala několik tisíců za noc. Jakkoli se zejména v turisticky atraktivních lokalitách těžko počítaly jednotlivé vstupy, bylo patrné, že lidé tentokrát mnohem více než po jiné roky přicházeli na konkrétní body programu. V průběhu několika minut se takto naplnil kostel nejen těsně před koncertem, ale i před komentovanou prohlídkou, anebo výstupem na kůr k varhanám či do některých kostelních věží.

Stejně jako v loňském roce i letos se v naší arcidiecézi mohli majitelé iPhonů a iPadů v noci orientovat prostřednictvím aplikace iKostel, a nejen oni pak ve většině kostelů měli kromě již tradičních razítek možnost získat buď tematické pexeso anebo první tři magnetky z předpokládané série nočních kostelů.

Dalším z potěšujících faktorů je výrazně ekumenický charakter celé akce, který nespočívá pouze v pasivním připojení se ne-katolických kostelů ke katolické akce, ale v aktivní účasti zástupců Ekumenické rady církví v přípravě této akce, a to už od samotného počátku na podzim předchozího roku. Jedním z konkrétních projevů tohoto křesťanského bratrství byla akce „Daruj banner“, v níž první „bohatší“ farnosti či sbory zakoupily bannery pro „chudší“ farnosti, aby se i ony mohly na veřejnosti prezentovat tímto propagačním způsobem, který se ukazuje jako nejefektivnější a nejviditelnější. První bannery tak putovaly jako dary katolických farností evangelickému a husitskému sboru.

Většina organizátorů šla spát hluboce po půlnoci. Program končil mimo Prahu průměrně ve 23 hodin a v Praze po jedné hodině ranní. Podle hlášení jednotlivých kostelů ročník 2013 opět překonal ročník loňský, když se počet vstupů zastavil na čísle 109.588 (v roce 2012 to bylo 100.544, v roce 2011 necelých 75.000).

Zbývá ještě poděkovat každému členu farnosti či sboru, který nešetřil svým časem, úsměvem a láskou a prozářil tak prostory svého kostela ještě více, než svíčky, které osvětlovaly i letošní Noc kostelů na celém území naší arcidiecéze. Více na www.nockostelu.cz. (Miloš Szabo)

27. 05. 2013