Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražská arcidiecéze si připomene 17. listopad

Oficiální oslava státního svátku se bude 17. listopadu 2010 od 18.00 hodin konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za účasti prezidenta republiky, pražského arcibiskupa, představitelů univerzit, křesťanských církví a dalších významných osobností politického a společenského života. Celý večer je volně přístupný.

Poté, co zazní státní hymna, vystoupí ve Svatovítském chrámu se svým projevem pražský arcibiskup Dominik Duka a prezident republiky Václav Klaus. K přítomným promluví prorektor Univerzity Karlovy Martin Prudký. Bude přečten úryvek z Bible, po kterém bude následovat kázání a modlitba, kterou povede Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví. V druhé části slavnostního večera zazní Requiem od Wolfganga Amadea Mozarta. Jako sólisté vystoupí Dagmar Vaňkátová – soprán, Edita Adlerová – alt, Viktor Bytchek – tenor a Tomáš Jindra – bas. Pražský katedrální sbor a orchestr řídí Josef Kšica.

U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se mše svatá ve středu koná také od 9.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mše svatá od 10.30 hodin v kostele sv. Jiljí (Husova 234/8, Praha 1 - Staré Město) je pojata jako poděkování za 21 let svobody. Po skončení mše bude následovat přesun na Národní třídu, kde bude v 11.30 hodin uctěna památka tohoto významného dne. V sále kostela sv. Václava (nám. Svatopluka Čecha) proběhne k výročí 17. listopadu 1989 koncert kapely Missa, který začíná od 19.30 hodin. (Aleš Pištora)

16. 11. 2010