Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražská arcidiecéze v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007


Úvodní slovo pana kardinála    


Často se říká, že naše doba je dobou komunikace. A je to pravda, nejen kvůli tomu, že nás obklopuje, zahrnuje či strhuje obrovské množství zpráv, media jsou všudypřítomná, doprovázejí nás všude. Dýcháme vzduch této doby komunikace a jí žijeme. Komunikovat vše, co se děje uvnitř církve, v diecézi, to je dnes už běžná věc. Každý měsíc vychází tištěný arcidiecézní Zpravodaj, který přináší aktuální zprávy o životě arcidiecéze, o tom, co se kde u nás v diecézi děje. Kromě toho vychází i ACAP (Acta Curiae archiepiscopalis pragensis), přinášející úřední zprávy. Ty nejaktuálnější zprávy zveřejňuje trvale oficiální wébový portál www.apha.cz s odkazy na ještě další naše internetové stránky. I já mám své stránky www.kardinal.cz pro zveřejňování některých svých aktivit. Kromě toho s novináři aktuálně živě komunikuje mluvčí arcidiecéze Mgr. Aleš Pištora. Všechny tyto věci jsou dnes už  běžnou záležitostí. Pán Ježíš připomínal apoštolům, aby se učili rozumět znamením času. Komunikace je znamení času. Přijímat tuto mediální tvář světa neznamená „připodobňovat se tomuto světu“, jak varuje sv. Pavel, ale žít plně svou křesťanskou identitu v dnešní době: Jsme stvořeni k obrazu Trojice, která je absolutní a věčnou, trvalou vzájemnou komunikací božského života… Znamení dnešního času nás zve k rozvinutí této naší identity…
Tato výroční zpráva je výrazem a stručným shrnutím našeho života, těch zvláště výrazných událostí minulého roku. Jsme velmi potěšeni tím, co se nám v minulém roce podařilo; děkujeme Pánu, že nám připravil mnohé skutky, abychom je vykonali – např. úspěšné dokončení projektu Komunitního centra Matky Terezy na Jižním Městě v Praze, které je otevřené a zve k setkávání, k dialogu. Nemalým úspěchem loňského roku bylo také dokončení oprav v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje po ničivých povodních v r. 2002. Nyní se opět skví nádherou. Pro duchovní život v diecézi bylo významné otevření nového kláštera benediktinek z mnichovské komunity „Venio“ v bývalé farní budově na Bílé Hoře a dokončení prvního kroku k otevření kláštera sester trapistek v Políčanech na Neveklovsku.
Církev má hrát závažnou roli ve společnosti pro její dobro. Věřící nejsou věřícími jen pro sebe, ale jsou posláni nést evangelium dále. Po zkušenostech z minulého roku přeji všem naději, že vše, co přijde, zvládnou, protože  Bůh o nás ví a za námi stojí, přišel kvůli nám…

kardinál Miloslav Vlk

 

Všechny informace z výroční zprávy naleznete pod následujícími odkazy:Ke stažení:

Vyroční zpráva za rok 2007  (dokument Adobe PDF)Vyroční zpráva za rok 2007 2.5 MB

Plakát 2007 (dokument Adobe PDF)Plakát 2007 578.1 KB

 

 

--> Archiv výročních zpráv

 

(LV)

23. 07. 2008